Replikasyon ..

Replikasyon
Eşlenme,
Replikasyon, (Fr. replication, duplication, İng. replication ).
Kopyalama,
Eşlenikleme,
Kendini eşleme, sayısını katlama.
Üreme,
Tekrar,
Klonlama,

Replikasyon genetik materyelin tamamen kendi benzeri yeni bir molekül oluşturma işlemidir.

DNA ikileşmesi.
Biyolojide Replikasyon, DNA veya RNA zincirinin kopyalanması veya yeniden üretilme süreci.