Doğu Afrika’nın dönenceler arasında kalan bölgelerine özgü çiçekli bir bitki…

Gat,
Kat,
Çat,
(Catha edulis)
Yemen otu,
Arapça kat (القات)
Celastraceae familyasından Doğu Afrika’ nın dönenceler arasında kalan bölgelerine özgü çiçekli bir bitki.
Doğu Afrika’nın dönenceler arasında kalan bölgelerine özgü çiçekli bir bitki.

Yemen ve Etiyopya’da yetişen, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren bir ağaççık. Hem uyarıcı hem de sakinleştirici etkisi olan bir bitki, yaprak.
Etiyopya kökenli olduğu düşünülen gat, ağızda çiğnendiğinde verdiği uyarıcı etkisinden ötürü Doğu Afrika ile Arap yarımadasında yetiştirilir. İlk olarak XIII. yüzyılda Etiyopya’ dan geldiği düşünülen bu bitkiyi o zamanlar transa geçmeyi kolaylaştırdığı için sufilerin ve kimi zengin kişilerin kullandığı bilinmektedir. Öyle ki Adisababa’ dan her sabah taze çat yaprakları uçakla İngiltere’deki etiyopya vatandaşlarına özel olarak ulaştırılıyor. İlk olarak XIII. yüzyılda Etiyopya’ dan geldiği düşünülen bu bitkiyi o zamanlar transa geçmeyi kolaylaştırdığı için sufilerin ve kimi zenginlerin kullandığı bilinmektedir.

GAT-ÇAT-KAT

Yemen’ de ekonomi esas itibariyle tarım ve hayvancılığa dayanır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri süpürge darısı, susam, akdarı, buğday, arpa, hurma, kaba yonca, kat, kahve ve üzümdür. Meyve üretiminde ülke kendi kendine yeterli seviyededir. Kahve ve kat 1000-2000 m yüksekliklerde dağların eteklerinde yetişir. Yemen’ e has bir bitki olan kat, çiğnendiğinde, kaynatıldığında veya içecek olarak kullanıldığında yapraklarının uyuşturucu etkisi vardır.

Kat, Dünya Sağlık örgütüne göre narkotik özellikleri olan, amfetamin benzeri etkiler gösteren bir bitki. İçki kullanımının yasak olduğu bir ülkede, böylesi bir uyarıcının, kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, neredeyse istisnasız herkes tarafından kullanılması işin oldukça ilginç bir yönü.

Eğer Yemenli birine bunun zararlı, ya da daha çarpıcı bir biçimde, haram olabileceğini anlatmaya çalışırsanız, kendinizi çok büyük bir protestoya hazırlayın. Yemenlilere göre kat dünyanın en harika nimeti ve neredeyse her derde deva ve kesinlikle helal.

Makam …

Mansıp,
Makam.
Yüksek mevki.
Arapça, mansıp, mansıb, (ﻣﻨﺼﺐ)
Cah,
Manşib,
Devlet hizmetinde büyük memurluk, erişilmek istenen yüksek mevki, makam.
Devlet kademesinde yüksek mevki, yüksek ve önemli memuriyet, mansıp, cah.
Devlet kademesinde yüksek ve önemli memuriyet, mevki, kat.

Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Etiyopya’nın her yerinde tüketilen uyuşturucu ve yatıştırıcı nitelikli bir yerel bitki …

Çat,
Kat,
Gat,
Catha Edulis,
Bir çeşit çiçek, bitki.
Yemen ve Etiyopya’da yetişen, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren bir ağaççık. Hem uyarıcı hem de sakinleştirici etkisi olan bir bitki, yaprak. Etiyopya’nın her yerinde tüketilen, yerel uyuşturucu ve yatıştırıcı nitelikli bir bitki.

Bu bitkinin acımtırak bir tadı olan yaprakları çiğnenerek tüketilir.

Özellikle bitkinin üst yaprakları kıymetlidir. Her sabah erken saatlerde toplanarak o gün tüketiliyor.

Etiyopya kökenli bir bitki olup dönenceler arasındaki bölgede (yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi) yetiştirilen çiçekli, bodur bir bitki olup, ağızda çiğnendiğinde verdiği uyarıcı yatıştırıcı bir etkisi vardır. En çok Etiyopya, Yemen ve doğu Afrika ile Arap yarımadasında yetiştirilir ve bazı ülkelerde ticareti yapılır. Ancak başka ülkelerde uyuşturucu olarak işlem görmektedir.

Etiyopya’da erkeklerin geneli kat çiğniyor. Üretimi de tüketimi de yasal olan bu bitkinin etkili olabilmesi için ağızda birkaç saat çiğnenmesi gerekmektedir. Bizde Güneydoğu Anadolu’da tüketilen Maraş otu, Akdeniz’de de Beş Ayak olarak adlandırılan otlar gibi sakinleştirici ve uyuştuırucudur.

Dünya Sağlık örgütüne göre narkotik özellikleri olan, amfetamin gibi etki göstermektedir. Kullanan müslümanlar tarafından helal olarak görülen bu bitki dünyanın en harika nimeti olup her derde devadır.

XIII. yüzyılda Etopya’da sufiler ve zenginler transa geçmeyi kolaylaştırdığı için kullanmışlar. Ancak XX.yüzyılda bir kitle hareketi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

1 2