Afyonkarahisar yöresine özgü bir halk oyunu…

Fadik,
Afyonkarahisar yöresine özgü bir halk oyunu.
Afyon yöresinde kadınlar tarafından oynanan bir halk oyunu.

Fadik;
Bir kız adı.
Fatıma, Fadime, Fatma, Fadiş, Fatoş gibi bir söyleniş biçimi.
Ordu ve yöresi ağızlarında Fatma adı için söylenir.

Afyon Yöresi Halkoyunları:
Ağır Zeybek, Dambaşına Asagoymuş Galbırı ve Hezin Hezin Gir Gapıdan (Fadik) sözleriyle başlayan (Kırık Zeybek) oyunları gelir.

Acem kızı, Afyon Zeybeği, Arap Oyunu, Aydın Zeybeği,
Balazım, Bas Bas, Bolvadin havası, Buhurcular,
Cemilem (Meşeli), Cevizin Yaprağı,
Çember, Çiğil Çiğil,
Dabandan, Dam Başı, Deniz Kızı, Develi zeybeği, Divitbar, Dodan Ahmet, Durnalar,
Düz oyun,
Efelerin Uşağı,
Fadik, Ferayi Zeybeği,
Gaydalama,
Haççam (Haticem), Hamama, Harmandalı, Harman yeri, Hatçam, Hezin Hezin,
İğde dalları, İmaretin Servisi,
Kadılar zeybeği, Karahisar Kalesi, Kazım Zeybeği(Kasap),
Keklik (Kadılar Yolu), Kınası Karılır Tasta, Kız saçların, Kumalar Dağı,
Mavli, Menekşesi biçim biçim,
Osmanlı zeybeği,
Pervane,
Sandıklının biberi, Sepetçioğlu, Serenler Zeybeği, Suda Balık Yan Gider,
Şehriban.
Tespihimin mercanı, Topal Oyunu, Turnalar,
Uzun Tavas,
Ümmü,
Yayla yolları (Teke zortlatması), Yelleme.
Zalım Poyraz.

Fadik kız;
Orhan Asena’nın bir tiyatro oyunu.
Fadik,
Afyonkarahisar yöresine özgü bir halk oyunu.
Afyon yöresinde kadınlar tarafından oynanan bir halk oyunu.

Fadik;
Bir kız adı.
Fatıma, Fadime, Fatma, Fadiş, Fatoş gibi bir söyleniş biçimi.
Ordu ve yöresi ağızlarında Fatma adı için söylenir.

Afyon Yöresi Halkoyunları:
Ağır Zeybek, Dambaşına Asagoymuş Galbırı ve Hezin Hezin Gir Gapıdan (Fadik) sözleriyle başlayan (Kırık Zeybek) oyunları gelir.

Acem kızı, Afyon Zeybeği, Arap Oyunu, Aydın Zeybeği,
Balazım, Bas Bas, Bolvadin havası, Buhurcular,
Cemilem (Meşeli), Cevizin Yaprağı,
Çember, Çiğil Çiğil,
Dabandan, Dam Başı, Deniz Kızı, Develi zeybeği, Divitbar, Dodan Ahmet, Durnalar,
Düz oyun,
Efelerin Uşağı,
Fadik, Ferayi Zeybeği,
Gaydalama,
Haççam (Haticem), Hamama, Harmandalı, Harman yeri, Hatçam, Hezin Hezin,
İğde dalları, İmaretin Servisi,
Kadılar zeybeği, Karahisar Kalesi, Kazım Zeybeği(Kasap),
Keklik (Kadılar Yolu), Kınası Karılır Tasta, Kız saçların, Kumalar Dağı,
Mavli, Menekşesi biçim biçim,
Osmanlı zeybeği,
Pervane,
Sandıklının biberi, Sepetçioğlu, Serenler Zeybeği, Suda Balık Yan Gider,
Şehriban.
Tespihimin mercanı, Topal Oyunu, Turnalar,
Uzun Tavas,
Ümmü,
Yayla yolları (Teke zortlatması), Yelleme.
Zalım Poyraz.

Fadik kız;
Orhan Asena’nın bir tiyatro oyunu.

Mezbaha…

Kanara,
Ganare,
Salhane.
Kesimevi.
Kesimhane.
Kinnare,
Arapça kinnare,
Mezbaha,
Arapça mezbaha, (ﻣﺬﺑﺤﻪ).
İngilizce: slaughter house.
Arapça zebh kelimesinden hayvanı boğazlamak, kesmek anlamındaki mezbah sözcüğünden türetilmiştir.
Kasaplık hayvanların kesildiği yer.
Hayvanların etleri için kesildikleri yerler,
Hayvan kesilen yer, mezbaha.
Et kesilip satılan yer, kasaphAne, kanara.
Hayvanı boğazlamak, kesmek.
Hayvanları kesecek yer.
Hayvan kesim yeri.
Hayvan satılan ve kesilen yer, mezbaha.

Kanara sözcüğünün diğer anlamları:
Et çengeli,
Üç çatallı kasap çengeli.
Kayalık, dik yamaç.
Başıboş ve obur köpek.
Obur (köpek vb. hayvan için).
Doymak bilmeyen, obur (insan ya da hayvan).

Kuzeydoğu Asya’da yaşayan, büyük boynuzları olan bir yaban koyunu. ..

Argali,
(Ovis ammon),
Yaban koyunu
Kuzeydoğu Asya’da yaşayan, büyük boynuzları olan bir yaban koyunu. Çift parmaklılar takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, 187 cm kadar uzunlukta, 120 cm kadar yükseklikte, çok büyük boynuzları olan, Asya’da dağlarda yaşayan, evcil koyunun atasıdır.

Boynuzlugiller (Bovidae) familyasından Asya’da Kazakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Tibet, Altay Dağları’nda ve Batı Moğolistan’da yaşayan yabani bir koyun türüdür. Erkek argalilerin ağırlığı 200-230 kilogram arasındadır. Dişi argali erkeğe oranla daha küçüktür. Koçların büyük sarmal boynuzları özellikle 1,8 metre uzunluğundaki pamir argalisinde (ya da Marko Polo koyununda) iyice büyük ve kalındır.

Orta Asya dağlarında yaşayan, iri cüsseli bir yaban koyunu …

Argali,
Argalı,
Orta Asya dağlarında yaşayan, iri cüsseli bir yaban koyunu.
Koyun;
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı, derisi için yetiştirilen evcil bir hayvandır. Koyun, insanların en çok faydalandığı hayvanlardan biridir.

Koyunların yeryüzünde ilk olarak Orta Asya’nın yayla ve dağlarında insanlardan uzak ve yabani bir şekilde yaşamış oldukları sanılıyor. Bugün nesli hala tükenmemiş olan yabani koyunların en irisi, Altay Dağları’nda yaşayan argali cinsidir. Erkek argalilerin, omuzlarına kadar boyları 120 santimi bulur. Bu hayvanların, büyük bir daire meydana getirerek geriye doğru kıvrılmış kalın boynuzlan vardır.

İçyağı …

Çöz,
Şağra,
Şahım,
Zühm,
İçyağı.
Böbrek yağı,
İnek, koyun, keçi, sığır ve benzeri gibi memeli hayvanların vücudunda, daha çok belde ve bağırsakların dış kısmında ve böbrek çevresinde bulunan işlenmemiş hayvan yağına denir.

Karın boşluğundaki sindirim organları üzerinde bulunan ve onların üzerinden sıyrılarak veya kesilerek alınan yağ iç yağıdır.

İçyağın işlenmiş haline donyağı denir.
Bumbar yağına da çöz denir.
Koyun kuyruğunda bulunan içyağına ise kuyruk yağı denir.
Bumbarın yağı da iç yağ olarak bilinir.
İçyağı, 45°-50°C sıcaklıkta erir ve 37°-40°C sıcaklıkta ise donar.
Kasaplık hayvanlardan çıkarılan yağlar; Dumanlanmış veya eritilmiş yağlar, kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı, iç yağı ve don yağı.

1 2