Üç yaşına girmiş koyun…

Maz,
Üç yaşına girmiş koyun.
4-5 yaşındaki erkek koyun.
Türkiye’de Van ve Samsun yöresinde halk ağzında verilen ad; Maz.

Koyunlara yaş ve cinslerine göre verilen ad;
Öveç, İki yaşından sonraki erkek koyun.
Şişek, Altı ayla iki yaş arası dişi koyun; Bir iki yaşında koyun.
Balta, Balduk, Üç dört yaşında koyun
Marya, İki yaşından sonraki dişi koyun.
Kart, 3-4 yaşında erkek koyun,
Toklu, Tohlu, Toğlu;
Bir yaşında erkek koyun.
Altı ayla iki yaş arasındaki erkek koyun.

Maz sözcüğünün yörelerimizdeki başka anlamları:
Ağaç kabuğunu soymayıp üstünde bırakmak.
Her nesnenin bakiyyesi, artığı.
Gön yağlamak.
Su.
Kara.
Kocama
Zevç.
Koca.

Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge…

Karne,
Belge,
Fransızca: carnet,
İngilizce: voucher, ration, report.
Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafındn verilen belge.
Gerektikçe koparılıp kullanılmak için hazırlanmış biletlerin oluşturduğu defter.
Genellikle para ile alınan ve gerektiğinde zımbalı yaprakları koparılarak kullanılan bilet defteri.
Tavan fiyatın uygulandığı durumlarda istemin sunumu aşmasına bağlı olarak oluşabilecek karaborsayı önlemek amacıyla devletin belli önceliklere göre mal dağıtımını düzenlemek için verdiği ve üzerinde kullanıcının adı, geçerlilik süresi, geçerli olduğu bölge ve malın türünün belirtildiği belge.

Karne sözcüğünün başka anlamları:
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.
Bir kimseye hüviyetini ispat ederek kendisine tanınan haktan yararlanması için verilmiş belge.
Görevli ya da hizmetli, işçi durumunda bulunan yükümlülerden alınacak gelir vergisi sınırları saptanılmak üzere bunların aile durumları ve vergi gruplarını kapsayan ve vergi örgütlerince düzenlenerek kendilerine verilen belge.
Malların geçici olarak ödemeleri yapılmadan yurt dışına çıkarılmasına olanak sağlayan gümrük belgesi.

Bir tür balık ağı.
Bir çember üzerine örülmüş torba biçiminde balık ağı.

Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden muaf tutulduğunu gösteren belge…

Paso,
İtalyanca: passo, passa.
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden muaf tutulduğunu gösteren belge.
Bir kimseyi taşıt, tren ücretinin tamamından veya bir kısmından muaf tutan kimlik belgesi.
Bir kimsenin bir hizmetten hiç ücretsiz veya düşük bir ücretle yararlanabilmesi için düzenlenmiş belge.
Muaf tutulma belgesi,
İndirim kartı.

Paso sözüğünün yörelerimizde başka anlaları:
Geç!
Sürekli (Argo).
Kafi olan, yeter.
Edirne’ nin Enez ilçesinde bir gölün adı.
Takım tezgahlarında bir parça işlenirken kalemin kesip kaldırdığı talaşın kalınlığı.
Artık bir şey yapılamayacağını bildiren söz.
Tütün yaprağı dizisi.
İspanya’ da XVII. yüzyılda, İspanyol tiyatrosunda çok tutulan, tek bölümlük, gülünçlü oyun.
Perde arasında oynanan dramatik ispanyol halk oyunu.

Büyük, yetişkin …

Eke,
Halk ağzında eke,
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart.
Büyük kardeş, ağabey.
Ede,
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyükmüş gibi olan çocuk.
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve işleri büyük olan (çocuk).
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart, olgun (insan ve hayvan).

Eke kelimesinin diğer anlamları;
Dahi.
Baş çoban.
Görgülü.
Tecrübeli, usta.
Zeki, çok bilgili (adam).
Kurnaz, açıkgöz (insan).
Çok konuşan, geveze, ukala.
Çok bilmiş olan, her işe karışan.
Çokbilmiş, bilgiçlik taslayan
Küçük kardeş.
Kabadayı, efe halli.
Kadının veya kocanın büyük kız kardeşi.

İki üç yaşındaki erkek koyun …

Öveç,
İki üç yaşındaki erkek koyun.

Koyunlara yaş ve cinslerine göre verilen ad;
Kart, 3-4 yaşında erkek koyun,
Kart, 3-4 yaşında, enenmiş erkek koyun, keçi.
Öveç, İki yaşından sonraki erkek koyun.
Şişek, Altı ayla iki yaş arası dişi koyun.
Marya, İki yaşından sonraki dişi koyun.
Gış (Kış), Kış ortasında doğan kuzular.
Görpe Kuzu, Mart ve Nisan aylarında doğan kuzu.
Kuzu, Altı aylığa kadar olan koyun yavrusu.
Emlik, Zayıf olduğundan koça gelemeyen, Mayıs ayına doğru doğan kuzu.
Koç, Yaşlı öveç (3 – 4 yaşında).
Toklu, Tohlu, Toğlu; Bir yaşında erkek koyun.
Toklu; Altı ayla iki yaş arasındaki erkek koyun.

1 2