Ruh …

Tin,
Ruh,
Arapça ruh, [ روح ]
Farsça [جان ] ruh,
Ruh, Can, Öz,
Can, Sevgili.
Ruh, Yaratılış, karakter, tıynet demektir.

Nefisler, Ruhlar için enfüs ( انفس )
Ervah, [ ارواح ] Ruhlar, Nefisler,

Arapça, Melekut [ ملکوت ] ruhlar alemi demektir.
Ayrıca farsça [ رخ ] yanak, yüz anlamındadır.
Ruhban, Arapça, Papazlar demektir, [ رهبان ].
Ruh Esans demektir.
Mecaz anlamda ile duygudur, his’dir.
Canlılık, şevk, hayatiyet demektir.

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.
Felsefede, Ruh, bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücüdür.
İnsan ve hayvanda vücudu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak eden hayat gücü, hayat cevheri, can.
Allah tarafından yaratıldıktan sonra insan bedenine üflenen, ölümden sonra da varlığı devam eden ve mahiyeti tam olarak bilinemeyen ilahi ve manevi cevhere dini anlamda ruh denmektedir.

Ayrıca arapçada satranç oyununda kale denen taş’a ruhh denilmiş.

Ruh …

Tin,
Ruh,
Arapça ruḥ, [ روح ]
Ruh, Can,
Öz,
Farsça [جان ] ruh,
Can, Sevgili.

Nefisler, Ruhlar için enfüs ( انفس )
Ervah, [ ارواح ] Ruhlar, Nefisler,

Arapça, Melekut [ ملکوت ] ruhlar alemi demektir.
Ayrıca farsça [ رخ ] yanak, yüz anlamındadır.
Ruhban, Arapça, Papazlar demektir, [ رهبان ].
Ruh Esans demektir.

Mecaz anlamda ile duygudur, his’dir.
Canlılık, şevk, hayatiyet demektir.

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.
Felsefede, Ruh, bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücüdür.
Ruh, Yaratılış, karakter, tıynet demektir.

İnsan ve hayvanda vücudu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak eden hayat gücü, hayat cevheri, can.

Allah tarafından yaratıldıktan sonra insan bedenine üflenen, ölümden sonra da varlığı devam eden ve mahiyeti tam olarak bilinemeyen ilahi ve manevi cevhere dini anlamda ruh denmektedir.
Hayal ürünü varlık, cin.
Ayrıca arapçada satranç oyununda kale denen taş’a ruhh denilmiş.

Cinsiyetçi, cinsiyet ayrımcılığı …

Seksist,
Eng. sexist.
Cinsiyet farkı gözeten.
Cinsiyet ayrımcılığı.
Cinsiyet ayırımcılığı yapan kimse.
Cinsiyetçi.
Bir cinsin üstünlüğünü savunan.
Seksizm savunucusu.
Cinsiyete dayalı ayrımcılık.
Cinsiyet farkı gözeten kimse.
Cinsiyetçilik, erkek veya kadın cinsinin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş ve ideolojiye seksizm denir.

Seksizm sadece kadınlar için değil erkekler içinde geçerlidir. Toplumda genel olarak seksist anlayış kadınlar aleyhine egemendir. Toplum içerisinde cinsiyet ayrımcılığı bir şekilde pozitif ayrımcılığı destekleyip eşitliği ortadan kaldırmaktadır. Reklamlarda sadece kadın ve cinselliğin kullanılması bu konunun en güzel örneğidir.

Bir sosyal terim olarak Cinsiyetçilik ilk önce popüler ırkçılığa bir benzetme olarak, kadınlara ilişkin 1960 yılında ortaya çıktı. Cinsiyete dayalı ayrımcılık sorunu ırk ayrımcılığına benzer olduğu düşünülebilir. Yıllar geçmesine rağmen durum değişmiş, cinsiyetçilik sorunu ortadan kalkmamıştır. Bugün cinsiyetçiliğe tepki olarak cinsiyet eşitliği fikri vardır. Bu fikir özünde kadın ve erkek arasındaki farklılıkları inkar etmiyor. Mücadele ve eşitliği teşvik etmesine rağmen seksist hareket devam etmektedir.