Ahmet Rasim’ in bir kitabı …

Asabi Kız Sabiha,
Ahmet Rasim’ in bir kitabı.
Asabi Kız adlı kitabı 1908 yılında yayınladı.
Sabiha’da genç yaşta büyük bir servete kavuşan bir kadının aşk ve mutluluk arayışının hikayesi anlatılır. Sabiha’ nın Huriye’ yle tanışması hayatının dönüm noktalarından biri olur. Evlendikten sonra mutluluğa kavuşan Sabiha’ nın geçmişi kaderini de belirler.
(D. 1865 – Ö. 1932)
Türk gazeteci, yazar, tarihçi ve milletvekili.
1865 yılında İstanbul’da doğdu. Darüşşafaka’yı birincilikle bitirdi. Posta ve Telgraf Nezareti Fen Kalemin’ de memur oldu. Katiplik ve öğretmenlik yaptı.

1927 yılında İstanbul milletvekili oldu.
Tercüman-ı Hakikat, Ceride-i Havadis, Malumat, Sabah, Sebat, Güneş, Maarif, Resimli Gazete, Mecmuai Ebüzziya, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Resimli Ay, İkdam, Basiret, Boşboğaz, Tasvir-i Efkar, Vakit, Akşam, Cumhuriyet gazete ve dergilerinde yazdı. Ahmet Rasim, 2. Meşrutiyet’ten sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar’la birlikte Boşboğaz isimli bir mizah dergisi çıkardı. Suriye, Sofya ve Romanya’da muhabir olarak görev yaptı.

İstanbul Fatih Karagümrük’te eski adı Karagümrük Ortaokulu olan halk arasında Karagümrük Lisesi olan bilinen Ahmet Rasim Lisesi’ nin de kurucusudur.

1932 yılında öldü.

Ahmet Rasim’in günümüze ulaşan 140’ ın üzerinde yapıtı bulunmaktadır. Başlıca eserleri:
Afife,
Ameli ve Nazari Ta’lim-i Lisan-ı Osmani
Asabi Kız – Sabiha, Asker Oğlu,
Bir Düşkünün Mektupları
Ciddiyet ve Mizah, Ciddü Mizah, Cümle-i Hikemiye-i Osmaniye,
Eski İstanbul’da Hovardalık, Eşkali Zaman,
Falaka, Falaka ve Gecelerim, Fuhşı Atik(Fuhş-i Atik Eski Fuhuş Hayatı)
Gülüp Ağladıklarım, Güzel Eleni.
Hamamcı Ülfet, Hanım.
İki güzel günahkar, İki Hatıra Üç Şahsiyet, İlk Sevgi,
İstanbulda Eğlence Hayatı,
İstibdattan Hakimiyeti Milliyeye,
Kitabe i Gam,
Leyal-i Iztırab
Matbuat Tarihine Medhal,
Menakıbı İslam, Meşakk-ı Hayat, Muharrir Şair Edip, Muharrir Bu Ya,
Osmanlı Tarihi,
Osmanlı İmparatorluğunun Reform Çabaları İçinde Batış Evreleri,
Romanya Mektupları, Ramazan Sohbetleri, Ramazan Karşılaması,
Şehir Mektupları, Sevda-yı Sermedi,
Tarih-i Muhtasar-ı Beşer,
Uzun Hikayeler,
Ülfet.

İstanbul’da Bizans mozaik sanatının en güzel örneklerini barındıran, bir kilise …

Kariye,
Kariye Müzesi,

İstanbul’da Bizans mozaik sanatının en güzel örneklerini barındıran, bir kilise. V. yüzyılda şehir surlarından önce sur dışında şapel olarak yapılmıştır. Daha sonra bu şapelin Khora Kilisesi, Doğu Roma Döneminde İmparator Justinianos tarafından (527-565) yaptırılmıştır.

Kariye Müzesi İstanbul’da Karagümrük semtinde Edirnekapı bölümünde bulunan müzedir.

Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapıdır.
Kariye, eski Yunanca kent dışı (kırsal alan) anlamındaki Khora sözcüğünden türetilmiştir.

İstanbul’da Bizans mozaik sanatının en güzel örneklerini barındıran, bir kilise …

Kariye,
Kariye Müzesi,
İstanbul’da Bizans mozaik sanatının en güzel örneklerini barındıran, bir kilise. V. yüzyılda şehir surlarından önce sur dışında şapel olarak yapılmıştır. Daha sonra bu şapelin Khora Kilisesi, Doğu Roma Döneminde İmparator Justinianos tarafından (527-565) yaptırılmıştır.

kariye
Kariye Müzesi İstanbul’da Karagümrük semtinde Edirnekapı bölümünde bulunan müzedir.

Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapıdır.
Kariye, eski Yunanca kent dışı (kırsal alan) anlamındaki Khora sözcüğünden türetilmiştir.