Tuvalara özgü nefesli bir çalgı …

Şoor,
Tuvalara özgü nefesli bir çalgı.
Tuva’ya özgü, söğüt veya karaçam dalının oyulmasıyla yapılan geleneksel bir flüt çeşididir. Şekil olarak ney’e benzer. Geleneksel müzik topluluklarında kullanıldığı gibi şamanlarca da kullanılmaktadır. Üç delikli nefesli bir halk çalgısıdır. 60-80 cm uzunluğundadır. Kamış veya ağaçtan yapılır.

Kazaklarda; Uskırık, Sıbızgı.
Kırgızlarda; Şoor, Şopo şoor.
Başkurt ve Tatarlarda; Kuray
Anadolu’da; Çoban kavalı – Ney

Tuva Müziğine ait çalgılar;
İgil (Egil, Khil Khomus)
Doşpuluur (Topşuluur,DoşpuIduur)
Bızaançı
Çanzı
Çadagan
Demir Khomus
Kuluzun Khomus
Limbi (Nefesli bir halk çalgısı)
Düngür(Şaman davulu)
Orba (Şaman davulunun tokmağı)
Kıngıraa,
Konguraa(Çan)
Konguluur(Çıngırak)

Geleneksel Moğol çadırı …

Ger,
Gher,
Yurt,
Geleneksel Moğol çadırı.
Moğol geleneksel çadırı, Ger.

Çadırın çatı direkleri ve duvarları yuvarlak biçimli ve karaçamdan yapılmış ahşap çerçeveye geçirilmiş beyaz dayanıklı su geçirmez, ulusal desenlerle süslenmiş örtü ile kaplıdır.

Dikmeler, sütunlar, çatı direkleri, her tarafı yuvarlak şekildedir. Bu beyaz renkli rahat çadırlar yaz aylarında serin ve kış aylarında sıcak olan su geçirmez türdendir.

Çadırın kalın kumaş bezleri arasına pamuk konarak izolasyon sağlanmıştır.

Geleneksel Moğol çadırı …

Ger,
Gher,
Yurt,

Geleneksel Moğol çadırı.
Moğol geleneksel çadırı, Ger. Çadırın çatı direkleri ve duvarları yuvarlak biçimli ve karaçamdan yapılmış ahşap çerçeveye geçirilmiş beyaz dayanıklı su geçirmez, ulusal desenlerle süslenmiş örtü ile kaplıdır. Dikmeler, sütunlar, çatı direkleri, her tarafı yuvarlak şekildedir. Bu beyaz renkli rahat çadırlar yaz aylarında serin ve kış aylarında sıcak olan su geçirmez türdendir. Çadırın kalın kumaş bezleri arasına pamuk konarak izolasyon sağlanmıştır.