Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad …


Güllabici,
Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad.
İngilizce, Konuşma Diliyle flatterer, coaxer.

Deli güllabicisi.
Akıl hastanelerindeki gardiyan.
Zorla deli gömleği giydirmekle yükümlü adam.
Psikopoz, Akıl hastalıklarıyla ilgili hekimlik koluna denir.

Akliye, Akıl hastalıkları, akliye kelimesiyle genellenmiştir.
Akıl hastanelerine, Tımarhane denir.
Farsça, Timarhane, تيمارخانه , akıl hastanesidir.

Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar.
Eskiden, akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bu gardiyanlara Güllabici denir. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da aynı anlama gelen mecazi anlamda güllabici denilirdi.

Akıl hastanelerindeki hademe, güllabici,
Akıl hastanesi hademesi.

İpek kozasının dışından alınan en kaliteli ipek ..

Flatör,
Örgü,
İpek kozasının dışından alınan en kaliteli ipek.

Kozalar sıcak su içine bırakılır. Sıcak su ipliği kozaya ve birbirine yapışan “serisin” maddesini yumuşatıp eritir. Uçu eğri süpürge gibi araçlar vurularak kozaların uçlarının açılmasını ve takılmasını sağlar. Bu uçlara kamçı başı denir. Uçlar kopartılıp sonra birleştirilerek istenilen kalınlıkta iplik elde edilir.

İpek iplik eldesi kozadan ipek çekimi ile başlar. İki veya daha fazla ipliğin katlanarak birbirine bükülmesiyle elde edilen ipliğe filatör iplik denir.

Farklı yapıda ipliklerden oluşan çok katlı ipliktir. Önce flamentlerin bir araya getirilip onları doğal serisinleriyle bağlayarak kozalardan çıkrığa sarma işlemidir. Çekilen elyaf bükülerek değişik kalınlık, kat ve bükümlerde iplik hâline getirilir. Hatalı koza, ipek çekimine elverişli olmayan ve bağlı olduğu türü göstermeyen kozadır. Bu kozalar ipek çekimi (filatür) sırasında kopma sayısının artmasına, ipek veriminin düşmesine, iş gücü ve zaman kaybına neden olduğundan istenmeyen kozalardır. Bu kozalar ezik, lekeli, ölü krizalitli, küçük, kükürtlü, küflü, formollü (formaldehitli), delik, ince gömlekli, şekilsiz, kaba (satenli), çifte kozalar askı hatalı kozalardır.

Flatör iplik üretiminde amaç:
İpliğin mukavemetini arttırmak
Daha düzgün iplik elde etmek
Muhtelif cins ve renkteki iplikleri birlikte bükerek istenilen nitelik ve görünümde iplik elde etmek.
Tek kat iplikleri muhtelif gerginlik altında bulundurarak fantezi iplik oluşturmak. İpeğin çekilmesi işlemini yapan makineye flatür denir. Bu makinada liflere büküm de verilerek çile haline getirilir.