Genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan, ulaşılması dağlar zinciri…

Kaf,
Kafdağı,
Bir dağ adı.
Genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan, arkasında cinlerin, perilerin bulunduğu varsayılan, zümrütten hayali bir yer.
Anka kuşunun yaşadığı ve yeryüzünü çepçevre kuşattığı kabul edilen efsanevi dağ.

Kaf kelimesinin diğer anlamları;
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi.
Ayağı sert olarak basmak.
Ayak ile toprağı yerinden koparıp küremek.
Kap içindeki suyun tamamını içmek.
Koparmak.
Ufuk.

İran mitolojisinde sözü edilen otuz kuş büyüklüğündeki efsanevi yaratık …

Simurg,
Simurg kelimesi “otuz kuş büyüklüğünde” anlamındadır.
Senmurw (Pehlevi).
Sina-Mru (Pazand).
Sireng,
Simurg, (Farsça: سيمرغ ).
Taraklı.
Tuğrul kuşu.
Efsanevi bir kuş.
Efsanevi yaratık.
hüma
Kaynağı Pers mitolojisi olan kuşun küllerinden yeniden doğan kuş anlamındadır. Ayrıca Farsça si, otuz anlamında olup otuz kuş büyüklüğünde efsanevi yaratık. Türk mitolojisinde karşılığı Tuğrul kuşu’dur. Anka kuşu, mekanı Kafdağı olarak rivayet edilir. Kafdağı yeşil zümrütten oluştuğu için bu kuşa Zümrüdü Anka denmesine neden olur.

Diğer isimleri şunlardır.;
Zümrüdüanka adlarıyla da bilinir. Cennet kuşuna benzer yeşil bir kuş olduğu için bu ad verilmiştir. Devlet kuşu da denilen Hüma kuşu, Türk ve İran mitolojilerinde kuşların en asili olarak bilinir. Anka’nın mekanı kabul edilen Kafdağı’nın yeşil zümrütten oluşu gösterilir.
Çavuş kuşu,
Hüthüt, Hüdhüd,
İbibik, İbikli.
Kaknus-Musikar,(Kuğu kuşu).
Phoenix,
Semender.