Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan…

Kadim,
Bayrı,
Arapça kadim, (ﻗﺪﻳﻢ).
Arapça, eski olmak anlamındaki kidem kelimesinden türetilmiştir.
Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan.
Geçmişi uzun zamana dayanan, eski.
(Zaman için) Başlangıcı olmayan, ezeli, zaman üstü.
Eski zaman.
Evveli bilinmeyen hal ve keyfiyet.
Başlangıcı olmayan.
Uzun zamandan beri var olan.
Başlangıcı olmayan, eski, ezeli, bayrı.

Sürekli …

Baki,
Sürekli,
Arapça Baki, (ﺑﺎﻗﻰ).
Arapça, beka kelimesinden türetilmiştir.
Devam etmek, sürekli olmak.
Ebedi, ölümsüz, kalımlı.
Baki kalmak,
Varlığını koruyan, devam eden, devamlı, sürekli.
Sürekli, kalıcı, daimi.
Ebedi, daimi, ölümsüz.
Sonu gelmez.
Ölmez.
Sermet(Sermed)
Farsça, sermet, (ﺳﺮﻣﺪ)
Sonsuz, ebedi, sermedi.
Ebedi, daimi, sonu gelmez, ölmez, sonsuz, geride kalan, arta kalan.
Daim, Daima, Daimi, Devamlı, Durmadan.
Aralıksız,
Kadim, Kalıcı,
Mütamadi(Mütemadi),

Fani karşıtı: Baki.

Baki kelimesinin diğer anlamları:
Bir şeyden artan (miktar).
Eskidilde, Öteki.
Öteki, diğeri
Geride kalan, arta kalan.
Saklı duran, kalan.
Bundan başka.
Medine şehrinde bir makbere yeri.
Gedikli,
Her zaman, Hummalı,
Geceli gündüzlü,
Ruzuşeb,
Kesiksiz,
Müzmin,
Ötümlü,
Payidar,
Ağlayan, Artan,
Bundan başka.
Geniş, vasi.
Geri kalan.
Kalan kısım veya meblağ, alt taraf, mabad.
Temelli,
Yağmur bulutlarına eskiden verilen ad.
Yeter, kafi.