Klimatizm, İklime dayalı olan turizm …

Klimatizm,
İklime dayalı olan turizme klimatizm denir.
Klimatizm anlam olarak iklim tedavisi olarak geçer. Açık ve temiz havanın verdiği şifanın etkisinden yararlanılmaktadır. Dağ istasyonlarında ve deniz kenarlarında uygulanan tedavi yöntemidir.

Bir bölgenin fiziki şartları, iklim, tabiat şartları, bitki örtüsü, havadaki oksijen durumu, tabiat güzellikleri, rüzgar, nem, hava basıncı, ışık, ısı, güneşin radyasyon derecesi, beslenme, temiz havanın kuruluğu, gece ve gündüz ısısının birbirine yakın oluşu, gürültüden uzak olması gibi özellikler çeşitli hastalıkları tedavi ettiği bilinmektedir.

Ülkemizde bu turizm için en uygun görülen bölgeler şunlardır;
Kazdağı (Balıkesir),
Köroğlu (Bolu),
Kaçkar (Rize),
Palandöken (Erzurum)
Sarıkamış (Kars)
Uludağ (Bursa)
Erciyes (Kayseri),

Bu bölgeler içerisinde Balıkesir’deki Kazdağları rutubetin en düşük olduğu yerdir.

Artvin’in Borçka ilçesinde bir yayla …


Meketa,
Meretta, Merete,
Beyazsu yaylası,
Karagül Yaylası,
Macahel’de (Camili) bulunan Gorgit Yaylası,

Artvin yaylaları;
Arsiyan,
Amaneskit Yaylası,
Agara yaylası (Arhavi).
Aklente,

Balta, Ballı, Balkaya Yaylası,
Bilbilan,
Bülbülan, Beyazsu yaylası, Barhal Naznara yaylası,

Cindağı yaylaları, Cavret Yaylası,
Çamlıca, Çamlık, Çukur Yayla
Çihorul-Brilul,
Çoluhsev,

Dibe, Dargit Yaylası, Devtoban, Dikme Yaylası,
Düzenli, Dikme,

Eyrek Yaylası

Geliçivar Yaylası, Germicek Yaylası, Gorgit yaylası,

Hanlıköy, Hafcala Yaylası ,
Haşut Yaylası,
Haştaf -Hastaf-Haristav,
Harran Yaylası,

Irmaklar,
İvet, Artvin’ in Gürcistan sınırında bir yayla.

İnekli, İmerhevcan yaylası,
İntkor, Özgüven (Yusufeli),
İtik Yaylası,

Kapik, Kireçli, Keşoğlu, Kurudere, Kocakarılı,
Kafkasör,
Karagöl,

Karçal,

Keşoğlu,
Konk Yaylası

Lekoban yaylası 2300m.
(Şavşat, Macahel-Karçallar)

Lori,
Meşeli, Meydancık,
Mersivan Yaylası,
Mereta yaylası, Mısırlı, Mağara,
Maçahel yaylaları,
Modut (Yusufeli).
Noğadit yaylası (Arhavi),

Oba, Ovanat Yaylası,
Pelçur Yaylası,
Sahara Yaylası,
Sakora, Satelev, Susuz Yayla,

Taşköprü,
Taşyayla,
Taşkınlık yaylası,
Velat yaylaları, Vilizo(Yusufeli).
Yoncalı yaylası, Yusufeli,
Yığılı,

Zata.

Artvin ilinde bir yayla …

Lori,
Artvin ilinde bir yayla,

Bilbilan yaylası,

Artvin ili Ardanuç ilçesinde yer alan Bilbilan yaylasına, Ardanuç ilçesinden doğuya 51 km. stabilize yolla veya Şavşat-Ardahan üzerinden ulaşmak mümkündür.

İvet,
Artvin’ in Gürcistan sınırı yakınında bir yayla.

Ülkemizde yaylaları ile meşhur Artvin ilidir. Artvin yaylaları, Artvin topraklarının yarısı yaylalarla kaplıdır.
Arsiyan,
Amaneskit Yaylası,
Ballı, Balkaya Yaylası
Bilbilan,
Bülbülan,
Beyazsu yaylası,
Barhal Naznara yaylası,
Cindağı yaylaları, Cavret Yaylası,
Çamlıca, Çamlık, Çukur Yayla
Çihorul-Brilul,
Dargit Yaylası, Devtoban,
Düzenli, Dikme,
Eyrek Yaylası
Geliçivar Yaylası, Germicek Yaylası, Gorgit yaylası,
Hanlıköy, Hafcala Yaylası , Haşut Yaylası, Haştaf Yaylası, Harran Yaylası
Irmaklar,
İnekli, İmerhevcan yaylası,
İntkor-Özgüven (Yusufeli),
İtik Yaylası,
Kapik, Kireçli, Keşoğlu, Kurudere, Kocakarılı,
Kafkasör, Karagöl,
Karçal,
Keşoğlu, Konk Yaylası


Lekoban yaylası 2300m. (Şavşat, Macahel-Karçallar)
Lori,
Meşeli, Meydancık, Mersivan Yaylası, Mereta yaylası,
Mısırlı, Mağara, Maçahel yaylaları,
Oba, Ovanat Yaylası
Pelçur Yaylası
Sahara Yaylası, Susuz Yayla
Taşköprü,
Taşkınlık yaylası,
Velat yaylaları,

Yoncalı yaylası,

Yusufeli,

Yığılı,

Zata.

Yayla, (plato) yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir yayla. ..

Abu,
Çağlayan-Abu,
Abu deresi,
Abu vadisi,
Abu yaylası.

Abu deresi Kaçkar dağlarından ve akış istikametinde başka kaynaklardan da beslenerek yaklaşık 26-30 km. lik bir yolculuktan sonra Karadeniz’e dökülür. Aktığı yatakta da Çağlayan (Abu) vadisini oluşturur.

Yayla hayatı Haziran ayının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar sürüp gider. Yaylalar bağbozumu bayramı olan Vartavor şenlikleriyle ünlüdür. Horon ve sisli manzaralar, yayla yaşamının vazgeçilmezlerindendir.

Rize ilindeki yaylalar;
Anzer(Ballıköy), Çağrankaya, Ovit, Varda, Gölyayla, Cimil, Hazende, Ambarlı, Ayder, Pokut, Kavron, Elevit, Nafkar, Karunç, Garmik, Haçivanak, Hapivanak, Tirevit, Kale, Baş Yayla, Hacivarak, Palovit, Çaymakçur, Amlakit, Golezana, Abu, Komatti, Handüzü, Vaşa, Petran, Sal, Samistal, Demirkapı(Homeze), Sivrikaya, Hazindağ, Çat, Verçenik, Hacivanak, Trovit, Ambarlı, Siçoğ, Karap, Avusor, Başyayla, Gürcü Düzü, Kito.

Rize ilinde bir yayla…

Rize’deki yaylalar Kaçkar sıradağları eteklerinde ve Çamlıhemşin, Hemşin ve İkizdere ilçelerinin sınırları içerisinde yoğunlaşmaktadır.
Rize’deki yaylalardan bazıları şunlardır:


Amlakit-Çamlıhemşin ilçesinde olup Varvator şenlikleri ile ünlüdür.
Ambarlı – Çayeli ilçesindedir.
Avasor(Avusor),
Abu,
Başyayla,
Bahar,
Cimil,
Çağırankaya(Çağrankaya)-İkizdere ilçesinde.
Çahperik,
Çat,
Çatak yaylası, Abu ile Abuviçe derelerinin birleştiği noktada yer alır, Fındıklı ilçesindedir.
Çayimakçur(Çaymakçur, Çeymakçur),
Çermeçk,
Çiçekli,
Çamlıhemşin
Anzer-Ballıkaya yaylası
Ayder,
Dahter,
Elevit,
Erçenik,
Faso,
Golezana yaylası-Ardeşen ilçesinde.
Göl Yayla,
Gürmanuman,
Hazende,
Hazindağ yaylası.
Haçivanak,
Hazindak,
Hodeçur,
Homeze yaylası-İkizdere ilçesinde.
Hemşin,
Hüser,
Handüzü yaylası-Güneysu ilçesinin 16 km. uzağında.
Kaçkar,
Karap,
Karmik,
Kale,
Kavran, Kavron,
Karunç,
Kito,
Lat,
Nafkar,
Ovit,
Ortayayla,
Petran.
Pokut-Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına ve hala dereleri arasındaki vadidedir.
Polovit(Palovit)-Şelaleriyle ünlü yayla,
Sal – Çamlıhemşin ilçesinde.
Samisdal (Samistal),
Samislat,
Siçoğ,
Sivrikaya yaylası.
Tafteni,
Tirevit, Tirovit(Trevit)
Varda,
Varoş,
Vaşa yaylası-İkizdere ilçesinde.
Verçenik,

Haçivanak Yaylası