Maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi …

Rödovans,
Rödevans,
Redevance,
İng. royalty.
Latince, Reditus, Gelir, irad.
İmtiyaz hakkı.
Sözcük anlamı olarak imtiyaz ücreti, telif hakkı gibi gayri maddi hakların değerinin genel tanımıdır. Yani mülkiyet haklarından ya da doğal kaynaklardan yararlanmak için ödenen tazminat, bedel, değer ya da ücreti ifade etmek için kullanılır. Yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda yüzde olarak ödenir.
Maden ocaklarının işletmesinin kiraya verilmesi.
Maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesidir.
Türk Hukukunda, Redevance’ ın Türkçe karşılığı aidat olarak açıklanmaktadır.

Yabancı dilde, redevance sözcüğünden Türkçeye geçmiş. İmtiyaz hakkı olarak nitelendirilebilir. Daha ziyade yeraltı kaynaklarının işletilmesi ve kar paylarının rödevans şeklinde ifade edilmesinden dolayı, bu tür sözleşmelere rödevans sözleşmesi, imtiyaz payına da rödevans ücreti denilmektedir.

Kesenek …

Aidat,
Kesenek,
Ödenti.
Tahsisat,
Arapça, aidat, (ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ)
Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti.
Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para.

Arapça, aidat kelimesinin tekili aide’dir. Çoğul şekli aidat’dır.
Dernek, kuruluş vb. yerlere belli zamanlarda ödenen para, ödenti
Bir kimsenin bir yerden belli zamanlarda aldığı para, tahsisat.
Belirli sürelerde bir derneğe ödenmesi taahhüd edilen para.
Gelirler, kazançlar, aidat.
Resim, vergi.
İrad.