Bir dinin buyruklarını yerine getirme …

İbadet,
İbadat (Çoğul)
Arapça ibadet, (ﻋﺒﺎﺩﺕ).
Bir dinin buyruklarını yerine getirme.
Tapınma,
Kulluk, tapınma.
Ayin, kült.
Elh.
İnsanın tek Tanrılı dinlerde Allah’a, diğer din ve inanışlarda ise inanıp bağlandığı kudrete kulluğunu göstermek üzere yaptığı hareketler, tapma, tapınma.
Allahın emirlerini yerine getirmek.
Tanrı buyruklarını yerine getirme,
Tanrı’ya yönelen saygı davranışı, tapınma.

Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik…

Şiar,
Belgi,
Alamet,
Kesit,
Düstur.
Ülkü,
Ayırıcı özellik.
Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik.
Ayırıcı işaret, bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, nişan.
Arapça şiar, (ﺷﻌﺎﺭ).
Eskiden, Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi.
İz, işaret, alamet.

Arapça şiar, (ﺷﻌﺎﺭ) diğer anlamları;
Elbise, libas, içe giyilen kaftan.
Adet, yol, usul.
Ölüm.

Sümerlerde ay tanrısı …

Sin,
Sümerlerde ay tanrısı.
Sümerler:
M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000 yılları arasında Güney Irak’ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet. Sümerler XIX. yüzyılda keşfedilmiş. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlerdir.

Türkistan bozkırlarında, Dicle ve Fırat deltasında yaşamışlar. Sumer dini çok tanrılı bir dindi.

Sümerlerin Tanrı ve Tanrıçaları;
Ana tanrıça; Kybele, Nina, Nana, İnnina.
Ay Tanrısı; Mannar, Manar.
Ay-tanrı; Sin.
Fırtına ve kötü hava habercisi tanrıça; Şullat,
Gök tanrısı; Anum, An.
Gökyüzü tanrısı; Anşar.
Güneş-tanrı; Utu, Ud, Ut.

14 Şubat’ ta kutlanan Sevgililer Günü’ nün simgesi olan aziz …

Valentine,
Valentine ya da Valentinus,

Hıristiyan inanışına göre Roma azizlerden biridir. 269 yılı civarında öldürüldüğü sanılmaktadır. Aşıkların Azizi olarak da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü’ ne dönüşmüştür.

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü’nün Valentine’den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler. Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde “hoşlanılan kişi” ya da “sevgili” anlamında kullanılır. Sevgililer Günü’ nde gençler hoşlandıkları kişilere “Be my valentine” (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.

Kutsal Hint metinlerine verilen ad …

Upanişad,
उपनिषदों
Kutsal Hint metinlerine verilen ad.

Hinduizmin felsefesinde kutsal kitaplar çok önemli olup bunlara Upanişad denilmektedir. 200’den fazla Upanişad vardır. Resmi olarak 108 olarak belirlenmiş. Rişi adı verilen Hindu peygamberler tarafından öğretilen kutsal metinlerdir. Tarihte bu belgeler gizli kalmıştır. Dünya Edebiyatında ayrı bir yeri olan vedaların sonu olarak görmüşlerdir. Yaklaşık 3000 yıl öncesinin Hinduları, vedaları Tanrı sözü olarak kabul etmişlerdir. Bir rivayete göre 1180 Upanişad varmış.
Kutsal Hint destanlarına, Ramayana denir.