Fenike mitolojisinde en büyük tanrı…

El,
Fenike dilinde: il,
İbranice: el.
Süryanice; yl,
Arapça il veya ilah.
Eski Akad ve Amorice’de ila.

El, Fenike mitolojinde en büyük tanrı, tanrıların babası.
El’ in karısı olan deniz tanrıçası Aşera tanrıların anasıydı.
Fenike mitolojisinde en büyük tanrı.
Tanrı veya ilah anlamındadır.
Antik Yakın Doğu tanrısı.

Fenikeliler, Rumca Phoinike.
Doğu ırklarında Fenikelilere Kenaniler denmiştir. Ama esas Yunan tarihçi Heredot ilk önce Fenikeliler adını kullanmıştır. Antik çağda yaşamış Sami ırkından Akdenizli bir kavimdir. Fenikeliler kendilerine, eski Mısır dilinde Suriyeli anlamına gelen, Yunanca foniki demişlerdir.