II. Bayezid’in şiirlerinde kullandığı mahlas…

Adli,
II. Bayezid’in şiirlerinde kullandığı mahlas.
II. Bayezid,
II. Bayezid, sekizinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. (1481-1512) yılları arasında Osmanlı Devleti’ni idare etti. II. Bayezid 1512 yılında vefat etti. Yerine oğlu Yavuz Sultan Selim tahta çıktı. İslam ilimlerinin yanı sıra, matematik ve felsefe tahsili de yaptı. Arapça ve Farsça biliyordu. Adli mahlası kullanarak Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. II. Bayezid’in yazdığı şiirlerden meydana gelen küçük hacimli bir divan Rumi 1308 tarihinde İstanbul’da basıldı. Ayrıca hat sanatında da yetenekliydi. Bursa’daki meşhur Koza Han olmak üzere birçok eser yaptırdı.

Osmanlı Donanmasında yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü. ..

Kalyon,
(İt. galion)
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü.
Girit seferinin başladığı sıralarda harp gemisi olarak donanmaya katılmışlardır. Fakat gerek kalyon, gerek barçaların rüzgarsız havada yürütülmeleri imkansız olmuş. Osmanlılarda ilk olarak II. Bayezid devrinde yapılmış olan kalyona Göke denmiştir. Osmanlı Donanmasında kalyonlarda yelkenci görevi yapan azaplara, Gümi denmiştir.

Osmanlı Savaş Gemileri