Erdem…

Fazilet,
Arapça, fazilet, (ﻓﻀﻴﻠﺖ).
Dürüstlük, iffet, namus, merhamet, alçak gönüllülük, yiğitlik, sadakat, adalet, kerem ve ihsan gibi ahlaki meziyetlerin hepsine birden verilen isim, erdem.
Erdem.
Yiğitlik,
Alçak gönüllülük,
Kıymet, değer ve üstünlük, meziyet.
Değer, üstünlük.
Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece.
İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf, iyi huy, erdem.
Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece.
Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.
İyi ahlaklılık.
Üstün nitelik, meziyet.

Yeniçeri aylıklarına yapılan zam. ..

İnam,
Yeniçeri aylıklarına yapılan zam.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam.

Eski dilde inam, emanet, vedia.
İnanılmış, itimat edilmiş, güvenilmiş, emin, mutemet.
İtimat, emniyet, güven.
Nimet vermek.
İhsan etmek.
Doğruya sevk etmek, hidayete ulaştırmak.
İyilik etmek, bahşiş vermek.

Arapça inam, (ﺍﻧﻌﺎﻡ)
Arapça, müreffeh olmaktan inam sözcüğü türetilmiş.
Lutuf ve ihsanda bulunma, iyilik etme.
Lutuf, ihsan.

Eski dilde nimetler …

Niam,
Eski dilde nimetler.
Arapça, niam, (ﻧﻌﻢ) nimet’in çoğulu niam olarak kullanılıyor.
Nimetler.
İyilikler.
Yiyecekler.
Nimetler.
Hidayetler.
Hayat için lazım olan her şey; iyilik, lütuf, ihsan.
İyilik, ihsan, rızık, yiyecek.

Arapça, nimet, (ﻧﻌﻤﺖ).
Lütuf, iyilik, ihsan, bağış.
Yaşamak için gerekli her şey.
Yararlanılan imkan.
Yiyecek, içecek, özellikle ekmek.
Allah’ın kullarına bağışı olan yiyecek içecek vb., özellikle ekmek.
İnsanın iyi yaşamasını sağlayacak her türlü şey, servet, refah, dirlik düzenlik, sağlık vb.

Ölen kimsenin yakınlarına başsağlığı dileme …

Taziye,
Arapça, ( تعزیه )
Taziyet,
Başsağlığı dileme.
Yeni ölen birisinin yakınlarının acısını paylaşır söz söylemek, teselli etmek.
Baş sağlığı dilemek.
Allah sabr-ı cemil ihsan etsin diye söylemek.


Müslümanlıktaki tek dramatik oyun örneği. Şiilerde Kerbela olayı üzerine dinsel acı çekme oyunu. Şiirlerde Kerbela olayı üzerine dinsel acı çekme oyunu. Bunların yazılı olanları da vardır. Oyunların çoğunluğu Farsçadır. Arapça ve Türkçe olanları da vardır.