Çürük, boş, kof …

Fos,
Çürük,
(İng. rotten)
Boş,
Kof,
İçi boş.
İçi boş şey.
Kovuk.
Kovuz,
Temelsiz.
Oyuk,
Boşluk.
Aklı ve ilmi olmayan.

Eski Türkçede boşaltmak fiilinden türetilmiş olup kovı veya koğı olarak evrilmiştir.
Çürük, temelsiz, boş, kof, fos anlamındadır.
Eski Türkçe koğuş (içi boş şey).
Eski Yunanca koufos (içi boş, kof),
Latince cavus,
Farsça kaw (oyuk, boşluk),
kāwak (kof).
Kovuz.