Taşkömürü …

Huy,
Taş kömürü.
İngilizce: bituminous coal,
Fransızca: charbon de terre,
Almanca: Steinkohle.
Maden kömürü.
Antrasit,

 

Jeolojik zamanlar içinde dönüşüme uğrayıp büyük bir kalori gücü kazanan, bitki fosillerinden oluşmuş tabii katı yakıt, maden kömürü.
Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. Karbonca ve uçucu özdeklerce zengin bir tür kömür. Taşkömürü torkugillerden oluşur.

Taşkömürü, Ülkemizde en çok Zonguldak ilinde bulunan bir doğal kaynaktır. Zonguldak, yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Zonguldak’ ta taşkömüründen başka, alüminyum (boksit), demir, manganez, barit, dolamit, kalker, kuvarsit, şiferton yatakları bulunmaktadır. Bunlardan manganez, kalker ve şiferton yatakları işletilmektedir.

Yaradılış, tabiat …


Meşreb,
Meşrep,
Arapça, مشرب .
Yaratılış, tabiat.
Gidişat,
Adet.

İçme yeri.
İçmek.
İçilecek yer.

Farsça Şen Şakrak, Şuhmeşreb, شوخ مشرب

Osmanlıca meşreb
مشرب / مَشْرَبْ
Huy.
Yaradılış.
Adet.
Ahlak.
Gidiş.
Fehmetmek.
Manevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
Hareket tarzı, metodu.
Mizaç, huy, ahlâk.
Yaratılış, tabiat, huy.
Hareket tarzı, huy.
Meslek, yol.

İnatçı ..

Anut,
Anud (Arapça, عنود ).
İnatçı.
Muanid (Arapça, معاند ).
Muannid.
Ayak direyen,
İnat eden,
Muannit, direngen.
Direngen.
Direngeç.
Aksi.
anut

Huysuz,
Hırçın,
Lecuc (Arapça, لجوج ), İnatçı.
Anid,
Müteannid.
Hakka karşı inatçı ve Allah’a teslim olmayan insandır.
İsyankar kişi.
Ayak direyici, Ayak direyen,
İnat eden,
Huyu iyi olmayan, kötü huylu.
Ters, zıt, karşıt,
Olumsuz,
Menfi.
Serkeş (Farsça, سرکش ), Dikkafalı, inatçı.

1 2 3