Kimlik …

Hüviyet,
Hüviyyet
Kimlik
Hüviyyet, asıl, kimlik,
Arapça hüviyet, هویت
Bir şeyin kim olduğu, kimlik.
Şahsiyet, kişilik.
Öz, kimlik.
Nüfus Cüzdanı,
Kimlik Kartı,

Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü.
Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, kimlik kartı, tanıtma kartı, hüviyet.
Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü.