İnsan Kaynakları …

İK.
İnsan Kaynakları.
HR.
İng. Human Resources.

Beşeri istihbarat.
İnsan kaynakları istihbaratı.
Bir işletme veya kurumun ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamak ve o gücü daha verimli kullanmak amacıyla oluşturulmuş bölümün adıdır. Genellikle hizmet verilen işletmelerin ihtiyaçlarına göre genel olarak, iş gücü planlaması, işe alım, kariyer yönetimi, çalışanların memnuniyeti, ücretlendirme ve yan haklar, üzerine çalışmalar yaparlar.