Kayseri’nin bir ilçesi…

Bünyan,
1895 yılında kurulmuş. Önceleri Sarımsaklı Karyesi adını taşıyan ilçe, 1895 yılında Pınarbaşı ilçesinden ayrılarak Bünyan-ı Hamit adıyla ilçe olmuştur. Bünyan, Arapça’da yapı demektir. Bünyan-ı Hamit ise Hamid’in Yapısı anlamındadır. 1908 yılında Meşrutiyetin ilanı ile Abdülhamit tahtan indirilince ilçenin isminden Hamit kelimesi kaldırılmış.  Adı Bünyan olarak kalmıştır.

 

Bünyan 1912 yılında Sivas ilinden ayrılarak Kayseri iline bağlanmıştır. Bünyan İç Anadolu Bölgesi’nin yukarı Kızılırmak bölümünde Kayseri’ye bağlı bir ilçedir. Kayseriye 41 km. uzaklıktadır. Bünyan ilçesi, doğuda Pınarbaşı, güneyde Tomarza, batıda Kayseri, kuzeyde Sarıoğlan ve Akkışla ilçeleriyle çevrilidir. İlçe yüzölçümü 1.358 km2 ve ilçe nüfusu; 12.510 kişidir. Koramaz Dağı’nın kuzey eteğinde deniz seviyesinden 1348 m yükseklikteki bir mevki de kurulmuştur. Çeksorot Dağı ( 1950 m), doğu bölümüne de Hınzır Dağı ( 2623 m) dağları önemli yükeseltileridir. Akarsuları, Sarımsaklı Suyu, Bük Suyu ( Boğaz Suyu ) olup, Çiçekli, Başınyayla, Çalapverdi, İsril, Balkaya, Fakılar ve Eğriyıl yaylaları vardır.

Kayseri’nin ilçeleri
Akkışla.
Bünyan.
Develi.
Felahiye.
Hacılar.
İncesu.
Kocasinan.
Melikgazi.

Domuz …

Bocuk,
Hınzır.
Hınzır (Arapça, خنزیر ), Domuz.
Huk (Farsça).
Domuz. (Fr. porc domestique, İng. Pork).
Hanazır (Arapça خنازیر), Domuzlar demektir.

Domuz kelimesinin diğer anlamı;
Domuz kelimesinin bilinen anlamı ile mütenasip olarak, hain, aksi, ters, inatçı, hınzır kimse anlamında da kullanılır.

Datça’dan Uzman Biyolog Yasin İlemin’in çektiği bir yaban domuzu resmi yandadır.

Domuz, ( Alm. Schwein, Fr. Cochon, İng. Pig. Arapça. خنزیر, Farsça. Huk).
Domuzgiller (Suidae) familyasından çift toynaklı, geviş getirmeyen beş cinsi ve yirmi kadar türü vardır. Yaban domuzu, Irmak domuzu, Düğmeli domuz, Afrika domuzu ve Evcil domuz (Sus scrofa domesticus) olarak türleri vardır. Domuz eski türklerde kutsal bir hayvan olarak sayılmış ve hayvan takviminde bir ay için domuz, tonguz ismi verilmiştir. 8500 yıl önceden evcilleştirildiği kabul ediliyor. Düğmeli domuz en çirkin olan çeşididir. Fesek denen altı aylığa kadar olan körpe yaban domuzların ömürleri 20-30 yıl kadardır. Eti, derisi, yağı, kılı için beslenir. Yılda iki defa üreyebilir ve her seferinde yirmiye yakın yavrulayabilir.

İri gövdeli, büyük başı, kalın ve kuvvetli bacakları olan, kısa boyunlu kuvvetli bir hayvandır. Erkek domuzların köpek dişleri, dışarı doğru uzar. Hayvanın rengi kırçıllı siyah renkten boz renge kadar değişir. Rutubetli orman ve bataklık bölgelerde yaşarlar. Evcil olarak çiftliklerde yetiştirilir. Bitkisel örtüye sahip her türlü ortamda, yapraklı, sık çalılıklarda yaşarlar. Sık çalılıklarda, sazlıklarda, bataklık ve meralarda yaşarlar. Hem eteobur, hem de otoburdur. Ceviz, kestane, fındık, tohum ve meyveler yanında bitki artıkları içerisindeki solucan ile böceklerle beslenirler. En büyük avcıları ayı ve kurtlardır.

Dünyada en çok domuz eti tüketilir. İnsanların en eski besin kaynağıdır. Kuran-ı Kerim’ de domuz etinin yenmesi, tüketilmesi haram olduğundan islam ülkelerinde tüketilmez ama çok üretilir. Yahudilerde, musevilerde de yasaktır. Hatta İsrail’de satılması, tüketilmesi yasalarca (Kaşrut) yasaktır.