65 santimetrelik uzunluk ölçüsü…

Endaze,
Farsça endaz (atan) kelimesinden gelir.
Endaze, 65,25 santimetredir.
Bir uzunluk ölçüsü.
Arşının bez, basma vesaire ölçmeğe mahsus küçük cinsi.
Bez, kumaş gibi şeyleri ölçmekte kullanılan ve çarşı arşını da denen 65 santim uzunluğunda ölçü.

Arşın bir Osmanlı uzunluk birimidir. Arşın parmak ucundan omuza kadar uzunluğu ifade eder ve 75,8 cm. dir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,80 cm’ lik tarım mimari (zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm’ lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı.
Arşın, 12 karış, bir kolu açıp parmakla omuz arası, büyük bir adım bir arşındır.

Endaze sözcüğünün diğer anlamları:
Ölçü, derece, mertebe.
Tahmin, takdir.
Hesap.
Uygunluk.
Ölçü, mikyas.
Bir geminin teknesine biçim veren eğriler ile geminin yan ve üstten görünüş şeklini belirten çizgilerdir.

Bankada hesabı olanlara gönderilen, ödeme ya da çekme bildirir mektup…

Avi,
Hesap sahiplerine bankaca gönderilen mektup.
Bankada hesabı olanlara gönderilen, ödeme ya da çekme bildirir mektup.
Yatırımı ya da saycaları bulunanları, yapılan tüm ödemeler ve bunlar sayışımına alınan paralar için Bankalarca kendilerine gönderilen ödeme ve alma bildirgesi.
Ödeme ve alma bildirgesi.

Avi sözüğünün yörelerimizde halk dilindeki başka anlamları:
Uluyan.
Hırlayan.
Açık mavi,
Ayı.
Artvin civarında yaşayan insanların ayı deme biçimleri, yavrusuna da avi palağı denilir.

Hesap…

Adisyon,
Hesap pusulası,
Hesap tutma.
Hesap,
Hisab,
Arapça: hisab.
İngilizce: account
Fransızca: calcul
Aritmetik.
Matematik.
Matematiksel işlem.
Alacaklı veya borçlu olma durumu.
Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kağıt; hesap pusulası, adisyon.
Önceden yapılan tahmin.
Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü.
Bir iş için önceden ayarlama yapma.
Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.
Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge.

Tasfiye…

Likidasyon,
İngilizce: liquidatation,
Tasfiye,
Arapça tasfiye,
Arıtma, ayıklama, temizleme:
Adi ve Basit Tasfiye biçimi vardır.
Özleştirme,
Arrındırma,
Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi; likidasyon.
Bir kurum veya iş yerinde türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.
Bir işletmenin batması veya kapanması durumunda, varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtılması.
Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.
Yok etmek, ortadan kaldırmak.
Bir ticaret kuruluşunu kapatmak.

Çocuk oyunlarında sayı, kama, gol…

Abak,
Kama,
Gol,
Sayı,
Çocuk oyunlarında sayı, kama, gol.
Kocaeli ve Giresun yörelerindeki köylerde halk ağzında çocuk oyunlarında sayı, anlamında kullanılan sözcüktür.

Abak sözcüğünün diğer anlamları;
(Abbak)
Yok, bitti.
Bembeyaz.
İcab etmek.
Lazım olmak.
Yapışmak.
Aritmetik hesap yapmakta kullanılan, birçok devingen parça dizisiyle donatılmış düzenek.
Bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtı.
Aritmetik hesaplamaları yapmaya yardımcı bir alet.
Çörkü de denilen ve hesap makinelerinin atası sayılan aygıt.
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan resim ya da heykelleri.
Eski Yunanistan’ da tapınaklarda yer alan ve üzerine sungular konan masa.

Abak

1 2 3