Anadolu halklarının en eski ana tanrıçası …

Ma,
Anadolu halklarının en eski ana tanrıçaları;
Artemis,
Hepat,
Kubaba, Kybele,
Lat,
Ma, Marienna,
Rhea,
Vuruşema.

Anadolu’nun bilinen en eski yerli halkı olan Hattilerin baş tanrısı, bir tanrıçadır. Anadolu’da görülen ana tanrıça inancının son halkası Efes’te Artemis’tir.

 

Artemis’e yönelik bağlılığın, yıllar sonra Hristiyanlık inancının doğmasıyla inancın belki de en önemli figürü, Tanrısal varlığının annesi olan Meryem Ana’ya duyulan bağlılığa döndüğü öne sürülür.
Halikarnas Balıkçısı, Arap inancının merkezi ibadethanesi denilebilecek Kabe’nin adının da Hübel’den, Kıble’nin de Kybele’den geldiğini söyler.

Hititlerde aşk ve savaş tanrıçası…

Şauşga,
Hititlerde aşk ve savaş tanrıçası.
Hititlerde tanrı kadar tanrıça da önemlidir. Bunun yansıması olarak Hitit toplumunda kadın, erkeğe eş değer konumdadır.
Hitit Tanrıçası, Hattilerde Vuruşemu, Hurrilerde Hepat diye adlandırılmış olan tanrıçadır. Şauşga bir arslan üzerinde kanatlı bir kadın formunda betimlenmiştir. Bu tanrıça, Teşup’un kız kardeşidir. Ninova şehri ile ilgili olarak geçen bu tanrıça, Kenan mitindeki Baal’ın kız kardeşidir.

 

Hititlerdeki belli başlı Tanrı ve Tanrıçalar;
Teşup, Fırtına Tanrısı,
Kusuh, Ay Tanrısı,
Adad, Fırtına ve Yağmur Tanrısı,
Enki, Bilgelik ve Su Tanrısı,
Kisar, Yeryüzü Tanrısı,
Tiamat, Tuzlu Su Tanrıçası,
An(Anum), Gök Tanrısı
Kurunta, Av Tanrısı,
Arinna, Güneş Tanrıçası,
İştar, Aşk ve Savaş Tanrısı,
Sivvat, Gün Tanrısı.
Enlil, Hava Tanrısı.