Bir işin olmasına az kaldığını belirtmek için kullanılan deyim sözü …

Ramak,
Bir işin olmasına az kaldığını belirtmek için kullanılan deyim sözü.
Çok az şey.

Ramak, Arapça, رمق
Az şey.
Çok az şey.
Nefes alacak kadar kalan hava, az bir hayat eseri.
Son nefeslik hayat.

Ramak kalmak; Çok az bir şey kalmak.
Bir şeyin olmasına çok az kalmak, anlamına gelen ramak kalmak deyimidir.