Hayır için dağıtılan içme suyu…

Sebil,
Sebil (Arapça, سبيل ).
Hayır için dağıtılan içme suyu.
Hayır için parasız dağıtılan su.
Su dağıtım yeri, sebil.
Parasız,
Karşılıksız,
Bedava.
Tanrı yoluna yapılan içme suyu dağıtımı.
Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu.

Halk arasında sebil kelimesinin anlamı, meyan kökü şerbetini bir hayır için dağıtmaktır. Ayrıca meyan kökünün konulduğu pirinçten yapılmış damacana, ibrik gibi kaba verilen isimdir.

Hamur topağı, pazı…

Beze,
Pazı,
Hamur topağı, pazı.
Rumca Hamur topağı, pazı. beze.
Yufka açmadan önce, hamurun ayrıldığı toparlakların her biri, pazı.
Küçük yufka ekmeği.
Dini bayramlarda çocuklara hayır için dağıtılan yağlı ekmek.
Ekmek mayası.
Yufka.

Beze sözcüğünün diğer anlamları;
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde.
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik.
Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit pasta türü.
Şeker ve yumurta akından yapılan, bisküvi cinsinden ufak kof yiyecek.
Bünye, vücut yapısı.
Dağlarda yetişen ve yazın toplanarak yenilen bir ot.
Hartlap.
Salgı bezi.
Miskin, zavallı.
Kabahat, suç, hata.
Günah,
Bez, çaput.
Pamuktan, düz dokuma.
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma.Beze,
Pazı,
Hamur topağı, pazı.
Rumca Hamur topağı, pazı. beze.
Yufka açmadan önce, hamurun ayrıldığı toparlakların her biri, pazı.
Küçük yufka ekmeği.
Dini bayramlarda çocuklara hayır için dağıtılan yağlı ekmek.
Ekmek mayası.
Yufka.

Beze sözcüğünün diğer anlamları;
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde.
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik.
Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit pasta türü.
Şeker ve yumurta akından yapılan, bisküvi cinsinden ufak kof yiyecek.
Bünye, vücut yapısı.
Dağlarda yetişen ve yazın toplanarak yenilen bir ot.
Hartlap.
Salgı bezi.
Miskin, zavallı.
Kabahat, suç, hata.
Günah,
Bez, çaput.
Pamuktan, düz dokuma.
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma.

Eskiden Vakıflara verilen ad …

Evkaf,
Arapça evkaf, (ﺍﻭﻗﺎﻒ).
Arapça, vakf kelimesinin çoğul şeklidir.
Eski dilde, Vakıflar.
Eskiden Vakıflara verilen ad.
Eskiden Vakıf mallarını yöneten kuruluş.
Vakıflar, vakfedilmiş olan mallar.
Vakıflar idaresi.
Vakıf; Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.
Evkaf nezareti: Osmanlı Devleti’ nde vakıfların idaresini, vakıflarla ilgili hususları yürütmekle görevli bakanlık. 1924 yılında Vakıflar Umum Müdürlüğü olmuştur.

Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış…

Sevap,
Sevab,
Hayır.
Hayırlı iş.
Allah tarafından mükafatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.
Allah’ın rızasını kazanmağa mahsus iyi amel.
Arapça sevab, sevap, (ﺛﻮﺍﺏ)
Dimam.
Doğru.
Hayır; İlahi mükafat.
İyi bir davranışa karşı Allah tarafından verilen mükafat.
İyi ve güzel davranışlar karşılığında Allah tarafından verilen mükafat
Böyle bir mükafat kazandıracak hayırlı iş ve davranış.
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.
İlahi mükafatı kazandıran işler.

Sonu gelmeyecek bir zamana dek…

İlamaşallah,
Sonu gelmeyecek bir zamana dek.
Sonsuza kadar anlamında kullanılan bir söz.
Arapça, ilamaşallah, (ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠّﻪ)
Allah’ın istediği bir zamana kadar.
Sonu gelmeyecek bir vakte kadar.
Sitem veya alay yollu maşallah sözü yerine kullanılır.

Maşallah, beğenilen veya takdir edilen bir şey görüldüğünde, Allah nazardan saklasın anlamında kullanılan arapça bir sözcüktür. Kem gözlerden koruduğuna inanılır. Müslüman toplumlarda kullanılmış. Geçmişte Osmanlı hakimiyetinde bulunan Balkanlarda ve Kıbrıs’taki gayrimüslim toplumlarda da kullanılıyormuş.

İslam’da kaza ve kader ile hayır ve şerrin Allah’tan geleceği inancını vurgular.

“Ölmeye Yatmak”, “Fikrimin İnce Gülü” gibi romanlarıyla tanınan ve 91 yaşında ölen kadın yazarımız …

Adalet Ağaoğlu,
(23 Ekim 1929 Ankara – 14 Temmuz 2020 İstanbul),
“Ölmeye Yatmak”, “Fikrimin İnce Gülü” gibi romanlarıyla tanınan ve 91 yaşında ölen kadın yazarımız.
20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilir. Romanları dışında hikaye, oyun, deneme, anı türünde eserler verdi. Edebiyata ilgisi lise yaşamında şiirlerle başladı. Oyun yazarlığı ve 1946 yılında Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı.

 

İlk romanı; Ölmeye Yatmak, 1973 yılında yayımlandı. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi (1979) ve Hayır (1989) adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı.

Romanlarının temalarında korku, ölüm, erkek-kadın ilişkileri, özveri, yaşlılık, aşk, özgürlük gibi evrensel konuları işlemiştir. Adalet Ağaoğlu bu temaları güncel kaygılarla ve toplumsal gelişmelerle birlikte iç içe geçirerek vermiştir.

Başlıca Eserleri:
Ölmeye Yatmak (1973),
Fikrimin İnce Gülü (1976),
Bir Düğün Gecesi (1979),
Yazsonu (1980),
Hayır (1989),
Ruh Üşümesi (1991),
Romantik Bir Viyana Yazı (1993),
Damla Damla Günler (2004).

1 2