Düzenli işleyen, aksamayan…

Dakik,
Arapça dakik, (ﺩﻗﻴﻖ),
Arapça ince olmak anlamındaki dikkat sözcüğünden türetilmiştir.
Zamanı kullanmada çok dikkatli olan, her şeyi zamanında yapmaya özen gösteren.
Zaman hususunda çok ölçülü olan, dakikası dakikasına hareket eden (kimse).
İnce, anlaşılması, farkedilmesi büyük dikkat isteyen, inceden ince.
Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.
Randevusuna zamanında gelen.
Düzenli işleyen, aksamayan.
Pek ince, hassas.
Dakika şaşmayan.
İnce, ufak, nazik.
Dikkatli.
İnce,

Metal eşya üzerine kaplanan renkli camsı tabaka…

Emaye,
Fr. emaille,
İng. enamel,
Alm. emaille.
Metal eşya üzerine kaplanan renkli camsı tabaka.
Emay ile kaplanmış olan malzemelere emaye adı verilir.
Üzeri şeffaf veya donuk, cama benzeyen ve sır denen madde ile kaplanmış olan, sırlı, mineli.

Üzeri emayla kaplanmış olan.
Kum, boraks, eritici ve renk verici oksitlerden yapılan, metal yüzeylerine yüksek sıcaklıkta yapışan ince, camsı örtü.

Emayenin diğer anlamları;
Fotoğrafçılıkta ışığa karşı hassas malzeme.
Anatomide mina organı (dişlerin gelişiminde diş tomurcuğunun epitel tabakasından gelişen ve yapısında mina prizmaları bulunan sert dokulu katman, diş minesi, emaye, enamel, enamelum).

Yufka yürekli …

Rakik,
Arapça rakik.
Yufka yürekli.
İnce, yumuşak, şeffaf.
Eski dilde ince, narin.
Eskimiş, merhametli, yufka yürekli.

Arapça rakik, (ﺭﻗﻴﻖ).
İnce, yumuşak olmak.
Arapça ince, yumuşak olmak anlamındaki rikkat kelimesinden türetilmiş.
İnce, nazik.
Merhametli, hassas, çabuk üzülen, yufka yürekli, rikkatli

Eski dilde, Osmanlıda rakika, Cariye, odalık.
Arapça, Rakika, (ﺭﻗﻴﻘﻪ) Kadın köle, cariye.

Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim …

Gregoryen,
Miladi takvim,
Gregoryen takvim,
Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim.

Miladi takvim;
Miladi tarih başlangıcı ve Dünyanın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı bir yıl olarak kabul eder. Gregoryen takvimi, 1582 yılında kabul edilmiştir. Önce Avrupada daha sonra diğer ülkelerde yayılmıştır. Dünyada en yaygın olarak kullanılan takvim olan miladi takvimde, bir ekinoks yılı, 365 gün 5 saat 49 dakika 12 saniye olup senede 10,8 saniye hata oranıyla en güvenilir ve hassas takvimdir.

Jülyen takvimi;
Roma İmparatoru Jül Sezar tarafından MÖ 46 yılında kabul edilen ve batı dünyasında 16. yüzyıla kadar kullanılan takvimdir. Artık yıl hesaplamasındaki ufak bir fark sonucu yaklaşık her 128 yılda bir günlük bir kayma oluşturduğu için, yerini Gregoryen takvimi almıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Hicri takvim kullanımış. Daha sonra Cumhuriyetin ilanına kadar Mart ayının birini yılbaşı kabul eden Mali takvim kullanılnaya başlanmış. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’ in ilanından sonra, çıkarılan iki yasayla 1 Ocak 1926 yılından başlayarak Gregoryen takvim kullanılmaya başlanmış ve halen devam etmektedir. Yılbaşını 1 Ocak olarak kabul eden bu takvimde, gün 24 saat kabul edilmiştir.

Gregoryen takvim yeterli hassasiyette bir takvim olup, takvimde artık yıllar, Şubat ayının 28 yerine 29 gün çektiği yıllardır. Dünyanın Güneş çevresindeki bir turu 365 gün değil, yaklaşık olarak 365 gün ve altı saat sürmesi nedeniyle her sene sonunda artan 6 saatlik süreleri bir tam güne çevrilmiştir.

1 2