İçinde bulunulan zaman…

Gün,
Yevm,
İngilizce: day,
Fransızca: jour,
Almanca: tag
Eski Türkçe, kün.
Arapça zamane, (ﺯﻣﺎﻧﻪ)
Zamane,
İçinde bulunulan zaman, dönem.
Güneş’in öğleden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi.
Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre.
Ortalığın aydınlık olduğu zaman aralığı.
Çağ, devir, zaman, ahd.
Devir, zaman.
İçinde yaşanılan zaman.
Güneş.
Güneş ışığı,
Zaman, sıra, vakit.
Gündüz.
Tarih.

Gün kelimesinin diğer anlamları;
Yakınma veya hafifseme yoluyla şimdiki zaman.
İçinde bulunulan zamanda yaşayan genç çocuk.
Çoğunlukla ev hanımlarının ayın belirli günlerinde konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı.
Bayram niteliğinde özel gün.
İyi ve mesut geçen zaman, saadet.
Vakit, mesut gün, beklenilen kutlu gün.

Eski dilde eyyam …

Günler,
Vakit, zaman.
Eyyam,
Arapça eyyam, (ﺍﻳّﺎﻡ).
Arapça gün anlamındaki yevm, sözcüğünün çoğulu günler anlamında eyyam olarak türetilmiş.
Günler,
Devirler.
Zaman, devir.
Güç, iktidar, nüfuz.
Uygun ve elverişli zaman
Zonguldak yöresinde eyyam sözcüğü Yumuşak, iyi anlamındadır.

Eyyamcı;
Gününü gün etmekten başka bir şey düşünmeyen kimse.
Günün gerektirdiği gibi hareket eden, günün şartlarına hemen uyan, dalkavuk, dönek.

Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman…

Erte,
(irte)
Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman.
Ertesi, gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın.
Eski Türkçe, irte (erte), geçmekten türemiş.
Bir günün veya belli bir zamanın hemen arkasından gelen gün veya zaman.
Bir sonraki günün sabahı, yarın.
Sabah vaktinde, sabah.

Erte, sözcüğünün başka anlamı;
Herhangi bir işte ilk başarı.

İsrail’in kuruluş gününe, Filistinlilerin “felaket günü” anlamında verdikleri ad…

Nakba,
İsrail’in kuruluş gününe, Filistinlilerin felaket günü anlamında verdikleri ad.
Filistinliler, İsrail’in kuruluş gününü “Felaket Günü” (Nakba) olarak adlandırıyor. İsrail Devleti’ nin kuruluşu 14 Mayıs 1948’de BM paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından ilan edilmiştir. İsrail Devleti’nin bayrağı Musevi dua şalı tallit’ in deseninden esinlenilmiş ve rengi Davud’ un Kalkanı’ nın (Magen David) rengi olan mavidir.

Başkenti Küdüs olup nüfusunun çoğunluğu Yahudidir. Para birimi Yeni İsrail Şekeli’dir. Ortadoğu’ da Doğu Akdeniz kıyısındadır. Batısında Akdeniz, doğusunda Ürdün, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, güneybatısında Sina Yarımadası ve Gazze vardır.

1 2