Gelişmek, büyümek …


Ünemek,
İrelmek,
Büyümek,
Gelişmek,
Güçlenmek.
Tenemmüv etmek serpilmek, gelişip büyümek.
Büyüyüp boy atmak, yetişmek.

Neşvünema bulmak.
İnkişâf, Arapça, انکشاف .
İnkişaf bulmak gelişmek.
Ortaya çıkma.
Gelişim, gelişme.
Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde, boyutlar artmak, irileşmek, eskisinden büyük duruma gelmek.

Yetişmek,
Yaşı artmak, yaşlanmak,
Artmak, güçlenmek, şiddeti artmak.
Sayıca artmak,
Genişlemek,
Önem ve değer kazanmak.
Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak.
İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek.
Şişmanlamak.
Tekamül etmek olgunlaşmak, gelişmek.