Tuna, Karadeniz ve Ege Denizi arasındaki bölgeye yerleşen ve buraya adını veren eski halk …

Traklar,
Tuna, Karadeniz ve Ege Denizi arasındaki bölgeye yerleşen ve buraya adını veren eski halk.
Traklar, Antik Çağ’da günümüzde Doğu Trakya, Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan’da yaşamış, bir halk. MÖ. 1000 civarında Daçyalılar ve Traklar Balkanlar’da, bugünkü Romanya, Bulgaristan, Moldova, kuzeydoğu Yunanistan, Türkiye’nin Trakya kısmı, doğu Sırbistan ve Makedonya’da yaşamışlardır.

MÖ 336 yılında, Makedonya kralı II. Filip’in ölüm haberi yayılınca Thebai, Atina, Tesalya, Trakya kavimleri isyan çıkarmışlardır. İsyan haberi Büyük İskender’e ulaşmış. Hemen bu gruplara savaş açmış. Olimpos’ta, Mora Yarımadası’nda, Korint’te, egemenliğini sağlamıştır. Korint tarafında iken, Atina idaresi barış talep etmiş. İskender, Korint’te Perslere karşı Grek güçlerinin Hegemon’u unvanını almıştır. Bu arada Trakların da isyanını öğrenen Büyük İskender, Trakya bölgesine yürümüş. İskender’in ordusu buradaki mücadele sonucunda Haemus Dağı’nı ele geçirmiş. Trakları mağlup etmiştir. Bu gibi mücadelerden zaferle ayrılan Büyük İskender, sonraki yıllarda Asya tarafına yönelmiş, burada da aşama aşama ilerleyerek, kazandığı yeni yerlerle büyük bir imparatorluk yaratmıştır.

Ejderha takımyıldızının en parlak yıldızı …

Eltanin,
(Gama) Eltanin

Ejderha takımyıldızının en parlak yıldızı.
Ejderha (Draco) takımyıldızı.
Farsça, ( ﺍﮊﺩﺭﻫﺎ ), büyük yılan anlamında Ejderha.
Eski dilde ejderha Tinin.
Arapça, ( ﺗﻨﻴﻦ ) tinnin kelimesi ejderha anlamındadır.

Eskiden Arapça ( ﺛﻌﺒﺎﻥ ),
Suban kelimesi büyük yılan, ejderha anlamındadır.

Kuzey gök kutbuna yakın bir takımyıldızdır. Grek mitolojine göre Ejderha, evrenin ilk tanrıları olan Titanlardan birisidir. Titanlar ile Olimpus tanrıları arasındaki savaşta, bilgelik tanrıçası Athena ejderhayı kuyruğundan yakalayıp göğe fırlatır.

Kuzey kutbuna yakın bir yere düşen ejderha orada donup kalır.Rivayet böyledir. Bundan sonra bu takım yıldızına Ejderha takımyıldızı denmektedir. Diğer bir ifade ile Draco’dur.

Gökyüzünde bulunan büyük ve küçük kepçe takımyıldızlarının arasında bulunur. Tüm yıl boyunca batmaz. Circumpolar (Batmayan yıldız) takımyıldızlardandır. Bu takımyıldızında bulunan yıldızlar şunlardır. Ejderha takımyıldızının başını dikdörtgen şeklinde yıldızlar oluşturur. En parlak olanı, Etamin yıldızıdır. Diğerleri ise Eltanin, Resül tinnindir. Diğer baş kısmında bulunan Rastaban ve kuyruk kısmında bulunan Thuban yıldızları parlak olmayan sönük yıldızlardır.