Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye vb…

Efsane,
Söylence,
Fesane,
Efsane sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir.
Farsça efsane, (ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ).
Asılsız, hayal mahsulü hikaye, söylence, masal, fesane.
Halkın hayal gücünden doğan ve dilden dile söylenirken bu hayal gücüyle şekil değiştirerek olağan üstü nitelikler kazanan hikaye.
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye, söylence.
Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye vb.
Osmanlı döneminde bu kavram kıssa, hikayet, rivayet gibi kelimelerle karşılanmıştır.