Amme …

Kamu,
Umum,
Genel, umumi,
Amme,
Arapça, amme, (ﻋﺎﻣّﻪ).
Arapça, umum, amm kelimesinden türetilmiş.
Herkese ait, umumi, amme.
Umum halk, kamu, herkes.
Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme.
Eskiden Hep, bütün.
Umumi.

Amme kelimesinin diğer anlamları;
Bağdat hurması veya Trabzon hurması denilen elma büyüklüğünde, turuncu renkli bir çeşit meyva.
Hala, babanın kız kardeşi.
Tülbent sargı.
Su içinde üstüne binip yüzülen şişirilmiş tulum.
Baş yarığı, insanın beynine kadar ulaşan baştaki yara.

Genel …

Umumi,(Arapça عمومی ).
Genel,
Fr. Commun, İng. Public, communal, general,

Herkesle alakalı, herkese dair.
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi,
Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
Yetkisi ve sorumluluğu çok olan,
Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne),
Bir genelleme sonucunda elde edilen,

Halk arasında kullanılırken genel kelimesi yerine umumi kullanıldığı zaman hemen herkesin aklına tuvalet, ayakyolu gelmektedir ne hikmetse.

Ortak, ganal kelimeleri umumi anlamında kullanılmaktadır.