Osmanlıca, yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık …

Garabet,
Gariplik.
Tuhaflık,
Garabet (Arapça, غرابت ).
Gariplik.

Arapça garip ve yabancı olma sözcüğünden alıntıdır.
Eskiden kullanılan yadırganacak yönü olma, gariplik tuhaflık anlamında bir sözcük.
Eski dilde yadırganacak, tuhaf, yabancılık.
Yabansılık.
Yabancılık.
Yabancı olma, tuhaf olma,

 

Yadırganacak yönü olmak.
Hayret uyandıracak.
Alışılmamışlık,
Kelime garb batma, uzaklaşma, ayrılma, (güneş) batma sözcüğü ile eş kökenlidir.

Aydın görünmek, bilgiçlik taslamak, kendini farklı ve belli bir zümreye ait göstermek, taklit gibi gereksinimlerden garabet doğar.
Nefret ve tiksinti uyandıran müstehcen ve galiz kelimeler kullanmak da bir tür garabettir.

Garabet kelimesinin diğer anlamları;
Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılmasına da edebiyatta garabet denir. Kullanımdan düşmüş veya yaygınlığı olmayan kelimelerin söz veya yazıda kullanılması.

Dargınlık, düşmanlık.
İftira.
Acizlik, beceriksizlik.
Gizli olmak.

Iraklık.

Osmanlıca, yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık …

Garabet,
Gariplik.
Tuhaflık,
Garâbet (Arapça, غرابت ).
Gariplik.

Arapça garip ve yabancı olma sözcüğünden alıntıdır.
Eskiden kullanılan yadırganacak yönü olma, gariplik tuhaflık anlamında bir sözcük.
Eski dilde yadırganacak, tuhaf, yabancılık.
Yabansılık.
Yabancılık.
Yabancı olma, tuhaf olma,
Yadırganacak yönü olmak.
Hayret uyandıracak.
Alışılmamışlık,
Kelime garb batma, uzaklaşma, ayrılma, (güneş) batma sözcüğü ile eş kökenlidir.

Aydın görünmek, bilgiçlik taslamak, kendini farklı ve belli bir zümreye ait göstermek, taklit gibi gereksinimlerden garabet doğar.
Nefret ve tiksinti uyandıran müstehcen ve galiz kelimeler kullanmak da bir tür garabettir.

Garabet kelimesinin diğer anlamları;
Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılmasına da edebiyatta garabet denir. Kullanımdan düşmüş veya yaygınlığı olmayan kelimelerin söz veya yazıda kullanılması.
Dargınlık, düşmanlık.
İftira.
Acizlik, beceriksizlik.
Gizli olmak.
Iraklık.