Kalın kafalı, anlayışsız ..

Gabi,
Kalın kafalı,
Anlayışsız,
Arapça Gabi, (ﻏﺒﻰ).
Gabi sözcüğü, arapça kalın kafalı olmak anlamındaki gabavet kelimesinden türetilmiştir.
Anlayışı kıt olan, kalın kafalı (kimse),
Bön, ahmak.
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön.

Eski dilde gabi, Ahmaklık eden, budalalık eden,
Anlayışı kıt, zekası az.
Bön, dangalak, kalınkafalı.