Bir ülke tarafından alınan kredinin geri ödenmeme riskini ifade eden, kredi risk primi …

CDS,
Credit Default Swap.
Kredi Risk Primi.
(Kredi Temerrüt Takası)

Bir ülke tarafından alınan kredinin geri ödenmeme riskini ifade eder. Söz konusu risk değeri, kredi talebinde bulunan ülkenin finansal güvenilirliğini anlatır. CDS’ in yüksek olması, ülkeler için iflas ve finansal kriz riskinin dikkate alınması gereken bir seviyede olduğunu gösterir.

Her kredinin belli bir ölçüde geri ödenmeme riski vardır. Bu durum, bireysel finansmanların yanı sıra ülkeler tarafından alınan krediler için de geçerlidir. Borcun geri ödenmemesi, alacaklının finansal açıdan zor duruma düşmesine sebep olabilir. CDS primi, bu tür riskleri önlemek için kullanılan bir değerdir. Söz konusu prim, kredi veren ülkelerin varlıklarının geri ödememe durumuna karşı sigortalanması için kullanılır. Bu değer aynı zamanda finansman sağlayıcılarının almayı kabul ettiği risk oranını ifade eder. CDS risk primi, kredi değerlendirme kuruluşları tarafından hesaplanan bir değerdir. Söz konusu puan hesaplanırken ülkenin genel ekonomik ve siyasi koşulları dikkate alınır. Bir ülkenin CDS puanını belirleyen temel unsur finansal ve siyasi istikrardır. Kırılgan ekonomiye sahip ülkelerde bu puanın yüksek olması normaldir. Kredilerin geri ödenmesini zorlaştıran iç ve dış sorunlar, kredi temerrüt takasının yüksek olmasına sebep olabilir.

CDS yükselmesi, ülkeye yönelen yatırımların azalması anlamına gelir. Risk primi yüksek olan bir ülkeye yatırım yapmak maliyetli olur. Her 100 puan için %1 oranında bir sigorta maliyeti mevcuttur. Bu maliyetin yükselmesi, uluslararası yatırımların azalmasına sebep olur.

Devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalar …

Sukuk,
Devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalardır.
Sukuk ihracını devlete bağlı kuruluşlara ek olarak gayrimenkul, finans, enerji, havayolu şirketleri gerçekleştirmektedir.

Arapçada sak kökünden gelen sukuk kavramının kelime anlamı sertifika veya vesikalıktır. Sak kelimesinin çoğulu olan sukuk kelimesi bu nedenle sertifikalar anlamına gelmektedir. Arapçada bono ve tahviller için senet kelimesi anlamında kullanılır iken İslami tahvil olan saklar için ise sukuk kelimesi kullanılmaktadır. Uluslararası piyasalarda sukuk adıyla tanımlanan kira sertifikaları, faizsiz tahvil olarak da adlandırılmaktadır. Yani faizin naas’a uygun olan şeklidir.

Sukuk kelimesinin eskiden kullanılan anlamı;
Arapça, sukuk, (ﺻﻜﻮﻙ)
Arapça sakk sözcüğünün çoğul hali sukuk’ tur.
Şeriat mahkemelerce verilen ilamlar, hüccetler.
(Osmanlı Dönemi) şeriat mahkemesince verilen ilamlar ve onda geçen tabirler.
Şeriat mahkemesince verilen ilamlar ve onda geçen tabirler.