Ağrılı ve çıplak görünüşlü, kirpikleri dökülmüş (göz) …

Çipil,
Çepel,
Bazı yörelerde çepel de denir.

Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş (göz).
Ağrılı ve çıplak görünüşlü, kirpikleri dökülmüş (göz).
Gözleri çapaklı olan (kimse).
Sulu çamur,

Bursa ve Amasya yörelerinde çipil kelimesinin anlamı:
Bataklık yerlerde veya pınar kenarlarında meydana gelen ot, yosun gibi bitkiler.
Irmak kenarlarındaki söğüt, kavak gibi ağaçların filizleri.

Asmanın ya da bostanın verdiği sürgün…


Urk,
Sürgün,
Filiz, Kol,
Fışgırık,
Fışkın,
Örk,
Bostan sebzelerinin filizi, asma ve bostanın attığı kol,
Asmanın ya da bostanın verdiği sürgün.

Farsça, bostan, بوستان
Kavun ve karpuza verilen ortak ad.
Karpuz, kavun, ay çiçeği, vb. bitkilerin topluca bulunduğu ekim alanına bostan denir.
Kabak, kavun, karpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki.
Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dalına Tevek denir.

Örk,
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toğrağın üstünde yayılan filizi.
Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dalına tevek adı verilir.
Örk atmak, Kol atmak.
Kavun, karpuz vb. bitkiler büyümek, kol atmak.

Eski dilde Demir …

Ahen,
Farsça demir, آهن
Hadid, (Osmanlıca)

Demir,
(Simgesi Fe).
İng. iron,
Fr. Fer,
Atom numarası 26,
Atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 ,

Mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya elverişli, 1510 °C’ de eriyen bir element. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunur. Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir metaldir. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır. Demir, yer kabuğunda büyük miktarlarda bulunur.

Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur. Demir, küçük iğnelerden dev yapılara kadar, binlerce işlenmiş ürünün ana maddesidir. Kükürt ve oksijen gibi metallerle kolayca birleşir. Başka herhangi bir metalden çok daha büyük miktarlarda, alaşımlarda kullanılır. En yararlı ve ucuz metallerden biri olan çelik, demire küçük bir miktar karbon katılmasıyla elde edilir. Mika, formülü FeO(OH) olan bir demir hidroksittir. Hematit (Fe2O3), Magnetit (Fe3O4), Siderit, (FeCO3), Prit (demir disülfür, FeS2), Limonit filizi, dünya demir üretiminde oldukça önemli bir yüzde oluşturur.

Karbon, Çelikte başlıca sertleştirici etkisi olan elementtir. Mangan,Çeliğin dayanımını geliştirici bir alaşım elementidir. Silisyum, Çelik dökümlerde fiziksel dayanımı ve özgül ağırlığı arttırır. Fosfor, genel olarak çelikte zararlı olarak bilinir. Kükürt, çeliği kırılgan yapar ve haddelenmesini güçleştirir. Krom, çeliğin dayanım özelliğini arttıran fakat buna karşılık, esnekliğini çok az bir dereceye kadar negatif yönde etkileyen bir alaşım elementidir. Krom, çeliğin sıcağa dayanımını arttırır. Nikel, çeliğin dayanımını silisyum ve mangana kıyasla daha az arttırır. Molibden, çeliğin çekme dayanımını özellikle ısıya dayanımıyle kaynak edilme özelliğini arttırır. Vanadyum, çok düşük miktarda kullanıldığında çeliğin sıcağa dayanımını arttırır. Volfram, çeliğin dayanımını arttıran bir alaşım elementidir.

Yemeği yapılan yabani kuşkonmaz bitkisine verilen ad …

Avronyez,
Kuşkonmaz,
(Fr. Asperge),
(Alm. Spargel).
Asparagus officinalis,

Tilkişen, Yabani kuşkonmaz,
Tilki kuyruğu,
Kedirgen,
Eğrelti,
Batıcı,

Menevcer, (Amasya yöresi).
Glemşe, (Boyabat yöresi).
Likonya, (Konya yöresi).

Zambakgillerden, uç dalları yapraksı görünüşte, toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki (Asparagus officinalis). Aynı familyadan, saksılarda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisi (Asparagus plumosus).