Eski bir ağırlık ölçüsü birimi.

Farak,
Batman,

Eski bir ağırlık ölçüsü birimi.
Ağırlık ölçüleri ;
1 Çeki (4 Kantar) 225,8 kg.
1 Kantar (44 Okka) 56,5 kg.
1 Batman (6 Okka) 7,7 kg.
1 Okka/Kıyye (400 Dirhem) 1,28 kg.
1 Dirhem 3,20 gr.
1 Miskal 4,6 gr.
7 Miskal (10 Dirhem) 32,0 gr.
1 Denk (1/4 Dirhem) 0,80 gr.
1 Kırat (1/4 denk) 0,20 gr.
1 Buğday (1/4 kırat) 0,05 gr.
1 Bağdadi ( 1/4 Kırat ) 0,05 gr.
1 Fitil ( 1/4 Bağdadi ) 0,01 gr.
1 Nakir ( 1/2 Fitil ) 0,006 gr.
1 Kıtmır ( 1/2 Nakir ) 0,003 gr.
1 Zerre ( 1/2 Kıtmır ) 0,0015 gr.

Eski Ağırlık Ölçüleri
Eski Ölçü Birimleri

Eski bir ağırlık ölçüsü birimi ..

Farak,
Eski bir ağırlık ölçüsü birimi.
Farak,
Batman,

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan eski bir ağırlık ölçüsü birimi Okka’ dır. Şehir ve kasabalara göre ağırlık değeri farklılık göstermekle beraber, genellikle 1282 gram değerinde kabul edilmiştir.

Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü;
Arpa.
Bağdat Tağarı.
Bale.
Balya.
Basil.
Batman.
Binter.
Buğday.
Çeki.
Çekirdek, (Keçiboynuzu çekirdeği).
Çelik.
Denk.
Dimin, (Timin), (24 kg.)
Dirhem (Direm).
Dolu.
Dönük.
Emina (Tahıllar için).
Farak.
Feddan.
Gödek.
Hilal.
Habbe.
Kapak.
Kafız.
Kantar (Kintar).
Kıyye-i atika, Okiyye, Kıyye (Okka).
Krat (Kırat).
Kıtmir.
Kile.
Kuranga.
Kutu.
Lasta.
Libre.
Lodra.
Ludre.
Mekuk.
Mintan, (1/2 Kile).
Miskal, (1,5 Dirhem).
Mut, (50 Şinik).
Okka, (Kıyye-i atika, Okiyye, Kıyye).
Ratl (Rıtl), (130 Dirhem).
Sa.
Şinik.
Tıl,
Timin (Dimin) (24 kg.).
Tonilato.
Urup.
Vakiye,
Vakiyei Şer’i.
Vezne,
Vezne Ledresi,
Vibe.
Vukiyye.
Zerre.