Bir tür organik yağ çözücü…

Eter,
Benzin,
Kloroform.
Tiner,
Benzen,
Aseton,
Bir tür organik yağ çözücü.

Yağlar çok zor parçalanır fakat çok fazla enerji verirler. Yağlar suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Organik çözücüler belirli bileşik sınıflarına ait olabilir: aromatik, alifatik, nitro türevleri, karboksilik asitler, amitler, ketonlar, eterler ve esterler.

Bir tür organik yağ çözücü …

Eter,
Benzin,
Kloroform.
Tiner,
Benzen,
Aseton,
Bir tür organik yağ çözücü.
Yağlar çok zor parçalanır fakat çok fazla enerji verirler. Yağlar solunumda parçalandığında metabolik su adında su açığa çıkarırlar. Yağlar suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Organik çözücüler belirli bileşik sınıflarına ait olabilir: aromatik, alifatik, nitro türevleri, karboksilik asitler, amitler, ketonlar, eterler ve esterler.

Organik çözücüler, özelliklerinde ve bileşiminde çeşitli maddeler içerir. Bunlar arasında çeşitli klorlu bileşikler, esterler ve eterler, alkoller, kimya endüstrisinin çeşitli dallarında kullanılan nitro bileşikler bulunur.

Alkol…

Etanol,
Etil alkol,
Kimyasal formülü C2H5OH
Alkol.
Etanol olarak da bilinen etil alkol, renksiz hoş kokusuyla yanıcı bir sıvı özelliği taşımaktadır.

Etil alkol; etanol olarak da adlandırılan berrak, renksiz, hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı özelliğine sahip alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Etanol veya tahıl alkolü olarak da adlandırılan etil alkol, genel adıyla alkole verilen organik bileşiklerdir. Önemli bir endüstriyel kimyasal olarak kullanılan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer organik kimyasalların sentezinde, otomotiv sektöründe, kozmetik sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Etil alkol aynı zamanda insanları sarhoş edici içeceklerin yapımında kullanılmaktadır.

Alkol;
Özüt,
Likör,
Eter,
Grado,
Küul,
İspirto,
Yanıcı,

Etil Alkol ..

Etanol,
Ethanol,

Ethyl alcohol,
Grain alcohol,
C₂H₅OH
Yoğunluğu, Density: 789 kg/m³ (20°C’de)
Formül, Formula: C2H6O
Kaynama Noktası, Boiling point: 78.37 °C
Mol Ağırlığ, Molar mass: 46.07 g/mol
Erime Noktası, Melting point: -114.1 °C

Saf Etilalkol, Etanol hafif karakteristik kokusu olan, uçucu, yanıcı ve renksiz bir sıvıdır. Alkollü bir maddedir. Alkollü içeceklerde kullanılan başlıca alkol türüdür.

Etanol doğal olarak şekerlerin mayalanması veya makrokimyasal işlemlerle fermantasyon yoluyla üretilir. En yaygın kullanılan bir eğlence ilacı olarak tüketilir. Ayrıca antiseptik ve dezenfektan olarak tıbbi uygulamalarda da kullanılır. Etanol ayrıca temiz yanan bir yakıt kaynağı olarak kullanılır. Sıcaklıkla hacim büyümesi nispeten muntazam olduğundan, hava sıcaklığını ölçen termometrelerde termometre sıvısı olarak kullanılır. Sıvı seviyesinin rahat görülmesi için bir boya maddesi konur. Su, eter ve asetonda her nispette karışır.

Eter kullanımına dayanan tiryakilik …

Eteromoni,
(İtalyanca),

Eter kullanımına dayanan tiryakilik.
Eter tiryakiliği,
Eter,
Lokman ruhu,
Aşık,

Alkollerin asitlerle birleşmelerinden oluşur. Eterlerin, genel formülü R – O – R şeklinde olan bileşiklerdir. Eter molekülünde oksijen üzerinde hidrojen bulunmadığından moleküller arasında hidrojen bağları meydana gelmez. Bu nedenle eterlerin kaynama noktaları düşüktür.

Genel olarak ağrı kesici olarak kullanılır. Ayrıca içten yanmalı motorlarda ateşlemede kullanılmaktadır.

Eterler, iki organik kısmın bir oksijen atomu üzerinden birbirine bağ yapmış organik moleküllerdir. Renksiz, çok uçucu, kendine özgü bir kokusu bulunan, hekimlikte kullanılan bir sıvıdır.

Deterjan üretiminde kullanılan bir maddenin kısa yazılışı …

LAB,
(Linear Alkyl Benzene),

LAB, kendine has kokolu berrak bir likit olup, suda çözülmeyen zehirsiz bir maddedir. Eter ve aromatik hidrokarbonlar ile kolay çözünür. Parlama sıcaklığı yüksek olup, 148-150°C ‘dir.

Deterjan, kir sökücü anlamındadır. Sabun dışındaki temizleyicilerin tamamını kapsayan petrol türevlerinden elde edilen maddelere deterjan denir. Yüzey aktif özelliği nedeniyle temizleme işlerinde kullanılır. İçinde yardımcı kimyasal maddeler de bulunur.

1917 yılında, Alman kimyacı Charles Frederick Gunther, tarafından naftalini alkilleştirerek elde ettiği maddeyi sülfonlamış ve böylece ilk deterjanın aktif maddesini elde etmiştir. 1932 yılında yağ alkolü sülfat bazlı deterjanlar, Henkel firması tarafından Fewa markasıyla ve Procter&Gamble firması, Dreft markası ile ilk deterjanlarını üretmişlerdir.

Yüzey aktif maddeler veya surfaktanların birçoğu, molekülün bir ucun­da suyu çeken (hidrofilik) ve diğer ucunda suyu iten (hidrofobik) bir grup oluştururlar. Deterjanlar, kirleri uzaklaştırmada etkin olan bu özelliklere, faz­lasıyla sahip maddelerdir. Yıkama suyuna katılan sabun ve deterjanlar, suyun ıslatma özelliğini artırır. Bu nedenle su, kumaş ve kirlere daha kolay girer ve kiri uzaklaştırır.

1 2