Fenike mitolojisinde en büyük tanrı …

El,
Fenike mitolojinde en büyük tanrısı, tanrıların babası.

El’ in karısı olan deniz tanrıçası Aşera tanrıların anasıydı.
Eşmun – Eshmun, (fenike mitolojisinde bitkiler ve şifa tanrısı).
Haddad,
İştar,
Milkat, Tanrıçalar,
Mot, Ölüm tanrısı,
Şadrapa,
Tammuz,
Tanit,

Fenikeliler, Rumca, Phoinike. doğu ırklarında fenikelilere Kenaniler denmiştir. Ama esas Yunan tarihçi Heredot ilk önce Fenikeliler adını kullanmıştır. Antik çağda yaşamış Sami ırkından Akdenizli bir kavimdir.

Fenike mitolojisinde en büyük tanrı …

fenike-1
El,
Fenike mitolojinde en büyük tanrısı, tanrıların babası.
El’ in karısı olan deniz tanrıçası Aşera tanrıların anasıydı.
Eşmun – Eshmun, (fenike mitolojisinde bitkiler ve şifa tanrısı).
Haddad,
İştar,
Milkat, Tanrıçalar,
Mot, Ölüm tanrısı,
Şadrapa,
Tammuz,
Tanit,

Fenikeliler, Rumca, Phoinike. doğu ırklarında fenikelilere Kenaniler denmiştir. Ama esas Yunan tarihçi Heredot ilk önce Fenikeliler adını kullanmıştır. Antik çağda yaşamış Sami ırkından Akdenizli bir kavimdir.