Halk şiirinde takma ad…

Tapşırma,
Mahlas,
Müstear,
Nam ismi,
Lakap,

Divan şairleri asıl adları yerine mahlas kullanmaya tahallüs adını vermişler. Mahlaslarını şiirlerinde ve eserlerinde imza gibi kullanmışlardır. Divan edebiyatında mahlasın kullanıldığı beyit mahlas beyti olarak ifade edilir. Mahlas beyti şairin şiirine attığı imza olmaktadır.

Mahlasa bu nedenle yazarın ve şairin edebi eserlerindeki kullandıkları takma ad, kalem adı, edebi namları, edebi lakapları da demek mümkündür.

Tapşırma, aşık edebiyatında mahlasın eş anlamlısıdır.

Müstear ad ise günümüzde “nickname” anlamındadır. Yazarlar ve şairler müstear adları, yasaklardan, siyasi baskılardan, eserlerinin yayınlanmasına engel olunacağı korkularından dolayı tercih etmişlerdir. Yazarlar edebi ünlerine uymayacak basit, popülist konulu, para kazanmak amaçlı, sıradan eserler yazdıklarında da müstear ad kullanmayı tercih etmişledir.

Bir galeri, müze, sergi koleksiyonunun yöneticisine verilen ad …

küratör fft99_mf2596598
Küratör, (İng. Curator).
Latince, Curatus.
Çağdaş sanatta sergi düzenleyicidir.
Bir galeri, müze, sergi koleksiyonunun yöneticisine verilen ad.

Müze, kütüphane, sergi, müzayede v.b. yöneten ve etkinliklerini düzenleyen, yetkili kimseye verilen ad. Diğer bir anlamda sergilerin oluşturulmasından açılışına kadar geçen her aşamayı (organizasyon, sanatçıların ve yapıtların seçimi, sözsel etkinlikler, konuşmacılar, gibi etkinlikleri ayarlayan insanlardır. İngiltere ve Amerikada üniversitelerde verilen küratörlük uygulamaları dersleri bu konuda gerçekten ekonomik, teknolojik ve finansal olarak bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Genelde Küratörlük Kavramı müzecilikle iç içe olan bir kavram olarak görünmektedir. Müze yöneticisi gibi görünmesine karşın farklı bir görevdir. Müzenin yönetimi müze müdürüne aittir. Eserlerin bulunması, bakımının takibi, sergilenmesi, organizasyonu konuları küratör tarafından yürütülür. Küratör ortak konularda eserleri bir araya getirerek koleksiyonlar yapar ve bunların sergilenmesini sağlar. Küratör sanatçı ile kitleler arasında irtibatı sağlayan tarih, felsefe ve sanat eğitimi almış yöneticidir.

En tanınmış küratörler; Harald Szeemann (İsviçre), Massumeh Farhad (İran), Camille Morineau, Miglena Mihaylova, Veselin Vasilev, Andreas Hoffer, Fulya Erdemci (Türkiye), Hou Hanru (Çin), David Chipperfield.