Uruguay Pesosunun kısa yazılışı, ISO kodu …

UYU,
Uruguay Pesosu ,
ISO kodu: UYU
Uruguay’da Avrupalı yerleşimcilerin göç etmesinden bu yana kullanılan para birimi Uruguay Pesosudur.
Günümüzde kullanılan peso, 1993 yılında kabul edilmiş. Alt birimi centésimos’dur. Uruguay’da, 1896 yılında altın standartlarını kabul etmiştir. Bu olumlu görünüm I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devam etti. II. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik zorluklar, ülkede enflasyonu artırdı.

Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomiye verilen ad …

Slumpflasyon,
Enflasyon içinde küçülme.
Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon hali var demektir. Dünyadaki ekonomik krizlerin en zorudur. Bu durumda bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmak ve sonra da büyümeye döndürmek gerekiyor. Bu durum oldukça zor bir ekonomi politikasıdır. Bir ekonomide GSYH reel olarak küçülürken enflasyon da ortaya çıkıyorsa o ekonomi slumpflasyon ile karşı karşıyadır.

Makroekonomik hedeflerin ve politika araçlarının birbiriyle çelişkisi en fazla burada ortaya çıkar. Bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan büyümeye geçmek, bir yandan bunlara eşlik etmesi büyük olasılık içinde olan işsizlik artışını engelleyip istihdamı artırabilmek birbiriyle çelişen hedeflerdir.

Ekonomik politikaların zorluğuna göre kriz durumları;
(En kötüden daha az kötüye olacak şekilde sıralaması );

  1. Slumpflasyon,
  2. Depresyon,
  3. Resesyon,
  4. Deflasyon,
  5. Stagflasyon
  6. Enflasyon.

Bunların bir bölümü çoğu kez bir arada olabilir ya da zaman içinde birinden ötekine dönüşbilir. Slumpflasyon, ekonomik krizin en derin halidir.

Normal fiyatına satılmış gösterilen bir malın el altından karaborsada daha yüksek fiyattan satılmasına verilen ad …

Fiktif,

Fiktif satış,

İng. Fictitious sale, wash sale.

Fiktif gerçek olmayan, kurgusal, sanal anlamına gelmektedir.

Bir firmanın ya da firmalar grubunun satışını yaptığı mala bizzat alıcı olması.

Normal fiyatına satılmış gösterilen bir malın el altından karaborsada daha yüksek fiyattan satılması.

Bir finansal varlığa bağlı olarak doğacak vergiden kaçınmak için yasal olmayan ya da sahte biçimde bu varlığın satılması ve yeniden satınalınması. Gerçekte satılmadığı halde, kağıt üzerinde yapılan satış.

Firma bilançosunda varlık olarak görünen fakat gerçekte var olmayan kayıtlardır.

Enflasyon dönemlerinde parasal olmayan varlık niteliğinde bulunan sermayenin kayıtlı değerinin, fiyatlar düzeyindeki değişmelere uygun bir biçimde ayarlanmadığı durumda, görünürde daha yüksek olmasına fiktif sermaye denir. Şişirilmiş sermaye, Hileli sermayedir.

Paraguay’ın para birimi …


Guarani,
Paraguay’ın para birimi.
Para Birimi: Paraguaylı Guaraní

İspanyolca, ɡwaɾaˈni,
(PYG) Paraguay ulusal para birimidir.
1 Guaraní =100 céntimo,
Enflasyon nedeniyle cétimo artık kullanılmıyor.

5 Ekim 1943 yılında Guarani, yasa ile kabul edildi. 1960 ile 1985 yılları arasında, guaraní, 126 PYG =1 ABD Doları olarak sabitlendi.

PARAGUAY
Arjantin, Bolivya, Brezilya ile komşu olan Paraguay Güney Amerika kıtasındadır. Ülkede İspanyolca ve Guarani dilleri konuşulmakta olup halk katoliktir. And sıradağları, Santa Catarina ve Parana dağları en önemli yükseltileridir. Paraguay ırmağı en önemli akarsuyudur.

Başkan: Mario Abdo Benítez
Başkent : Asuncion

Önemli Şehirler :
Asuncion, Concepcion, Puerto Casado, Paraguari.

Yüzölçümü : 406.752 km²
Nüfus: 6.811 milyon (2017)

Ekonomide durgunlukla enflasyonun bir arada yaşanması durumu …

Stagflasyon,
Slumpflasyon
Frn. Stagnation, stagflation
İng. Stagflation
Durgun şişkinlik.

Ekonomide durgunlukla enflasyonun bir arada yaşanması durumu. Stagflasyon, resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Ekonomide durgunluk ortamında yaşanan enflasyon, diğer bir deyişle işsizlikle enflasyonun birlikte yükselmesi.
Fransızca “durgunluk” anlamına gelen “stagnation” ile “şişkinlik” anlamına gelen “inflation” sözcüklerinden oluşturulmuş bir sözcüktür.

Stagflasyonda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.

Klasik İktisat teorisinde, enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı vardır. Paradoksal bir durum olarak biri düşerken diğeri yükselir. Ancak stagflasyon ortamında her ikisi de yükselmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde, kronikleşmiş bir düşük istihdam görülür. Dolayısıyla bu ülkeler, tam istihdamda olmasalar bile, sonuç itibarıyla tam istihdam koşullarında bir ekonomi gibidirler, talep artışı, enflasyonist bir etki yaratır. Stagflasyon ortamında, ülke ekonomisi, hem gelişmekte olan ekonominin, hem de gelişmiş ekonominin tepkilerini vermektedir.

Para arzının ekonomideki etkinlik düzeyini belirlediğini savunan iktisat okulu …

Monetarizm,

Klasik makro iktisadın modern bir versiyonu olan Monetarizm, nominal (parasal değerlerle ifade edilen) milli gelir düzeyi­nin belirlenmesinde ve değişmesinde para­sal faktörlerin önemini vurgulayan doktriner bir yaklaşımdır.

Monetarizm iktisadi politika uygulamalarında para arzını önemli bir araç olarak gören bir iktisadi öğretidir. Monetaristler’ e göre para arzı hiçbir zaman mal ve hizmet arzından fazla olmamalıdır.

Monetaristler’ in en ünlülerinden biri Chicago Üniversitesi’nde bir akademisyen olan Amerikalı iktisatçı Milton Friedman, 1976 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmıştır.

Friedman’ a gore eğer hükümet ekonomiyi serbest bırakır ve Merkez Bankası para arzını kontrol ederse enflasyon azalır, yeni yatırımlar teşvik edilir, ekonomik gelişme sağlanır ve işsizlik önemli ölçüde azaltılır. Başka bir deyişle para arzı bir ekonomide üretim, istihdam ve işsizlik üzerinde doğrudan etkili olup para politikası araçları içinde en etkili olanıdır. Fakat Friedman son zamanlarda Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada fikrini değiştirdiğini, para arzının hedef alınmasının başarılı olmayabileceğini söylemiştir.

Klasik iktisat ve monetarizm arasındaki bu iki temel farklılığa rağmen her iki teori de enflasyonun en önemli kaynağının para arzındaki artışlar olduğunu kabul etmektedir. Monetaristlere göre enflasyonu kontrol altına almak için en etkin araç para politikasıdır. Para arzındaki değişmeler, para talebinden bağımsız bir şekilde para otoritesince belirlenir. Ancak para otoritesinin bu gücünün sık sık değişen para artış hızları şeklinde uygulanması istikrar değil, istikrarsızlık getirir. Monetaristler, bu istikrarsızlıkları önlemek için para arzının belirli bir oranda ve ekonomideki gelişmelerle orantılı olarak kademeli bir şekilde artırılmasını önermektedir.

Serbest piyasa ekonomisinin önde gelen ismi ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Milton Friedman, (d. 31 Temmuz 1912, Brooklyn – ö. 16 Kasım 2006 San Francisco), 94 yaşında hayatını kaybetti. 1980′ li yıllarda popüler hale gelen monetarist (parasalcı) görüşleriyle Margaret Thatcher ve Ronald Reagan’ın uyguladıkları politikaları büyük ölçüde etkileyen Amerikalı ünlü ekonomist, ABD başkanlarından Nixon, Ford ve Reagan’a da danışmanlık yaptı.

1976 yılında “Paranın Miktar Teorisi üzerine çalışmalar” adlı kitabında Monetarizmin temel ilkelerini ortaya koymuştur. Amerika’daki Devlet okullarında öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi tartışmaları sırasında söylediği “There is no such thing as a Free Lunch” (Bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur) sözü monetarist ekonomi’ye inananların ana tartışma ekseni oldu. Milton Friedman kendisine Nobel Ekonomi Ödülü verilirken yaptığı konuşmada “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgu olmuştur” sözüyle parasal genişleme – enflasyon arasındaki sıkı ilişkiye vurgu yapmıştır.

Monetarizm,