Özellikle kamp yerlerinde tatil evi olarak kullanılan tek katlı, basit ve hafif yapı…

Bungalov,
Fransızca: bungalow,
İngilizce: bungalow,
Hintçe: Bungolov,
Bengali dilinde, Bengal usulü anlamındaki Bangla, kelimesinden türetilmiştir.
Genellikle tek katlı ve basit kır evi.

Özellikle kamp yerlerinde tatil evi olarak kullanılan tek katlı, basit ve hafif yapı.
Hindistan’ da tek katlı, genellikle tahtadan yapılmış, veranda ile çevrili ev.
Tahta ve benzeri hafif malzemeden yapılan, deniz kıyısında veya kırda kurulmuş tek veya bir buçuk katlı küçük ev.
Genellikle tahtadan yapılmış, tek katlı ev.

Hantal, vurdumduymaz olan…

Enez,
Hantal, vurdumduymaz olan.
Hantal, vurdum duymaz.

Enez sözcüğünün yörelerimize göre başka anlamları:
Beceriksiz.
Geniş ağızlı büyük testi,
Çömlek.
Bayır.
Fırsat.
Cılız, zayıf, güçsüz.
Yerel ağızlarda inez, ineze olarak da geçer.
Ağızlarda iğez, iğeze, eneze, ineze biçimleri de kullanılır.
Geniş ağızlı büyük testi ya da çömlek.

Edirne iline bağlı ilçelerden biri.

Anladığı halde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü…

Vurdumduymaz.
Anlayışsız,
Önemsememe.
Umursamaz,
Aldırmaz,
Duygusuz kimse,
Duvar yüzlü.
Kaba, anlayışsız, vurdumduymaz.
Adam sendecilik.
Enez,
Hantal, vurdumduymaz.
Gamsız.
Heyecansız,
Tasasız.
Hiçbir şeye aldırış etmeyen, anladığı halde kulak asmayan, umursamayan, duygusuz.
Anladığı halde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü.
Önemsememe, vurdumduymaz davranışlar içinde olma işi.

Yerünmes;
Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz.

Aymaz;
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil, bilgisiz.

Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, balık avlama yeri…

Dalyan,
İngilizce: fishing weir.
Rumca Dalyan;
Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri.
Balıkların geçtiği yerlere kurulan sabit ağ, çapa, yüzdürücü gibi malzemeler ile yapılan tuzak ve kapanlara denir.
Balıkların geçiş yerlerine kurulan geniş ve durağan ağ.

Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, balık avlama yeri.
Deniz kıyılarında ve denizin dibinde dalgalı şekilde görülen kum.
Gezici balık ağları.
Bir çeşit balık ağı.

Dalyan sözcüğünün başka anlamları;
Edirne’nin Enez ilçesinde bir göl.
Uzun boylu.
Boylu boslu, güçlü kuvvetli (kimse)
Denizde yüzeye yakın yosunlu kaya(Giresun yöresi)
Dalsız, budaksız uzayan ağaç.
Dalyan köfte (İçine yumurta, bezelye, patates, havuç gibi sebzeler konarak etrafı kıyma ile sarılan, dilim dilim kesilerek yenen bütün halinde köfte).

Edirne’nin Enez ilçesinde bir göl …

paso
Paso,
Dalyan,
Lamparo,

Antik çağlarda adı Ainos.
Edirne’ nin bir ilçesi olan Enez’ in adı Eneyaz adlı bir yunan prensinin isminden gelir.
Saroz Körfezi kuzeyinde uzanan Pelin Yaylası, yükselti olarak da Çandır (Çan Hıdır) dağı vardır.
Doğuda Enez ve Yenice Ovası ve ilçenin tek nehri, Meriç’ tir. Ayrıca Platin, Gökgür, Ayana, İncirlidere adlı dereleri vardır.

Göller;
Paso, Çeltik, Dalyan, Küçük Tuzla, Bücürmene (Bücüzmene)
Gala, Üzmene, Harmanlık, Paso, Batak, Taşaltı.