Emektar, kıdemli, eski asker, eski kurt, tecrübeli kimseler için kullanılan bir kelime …

Veteran,
İngilizce bir kelimedir. ABD eski askerler için kullanılan bu kelime Türkçeye farklı girmiştir. Emekli, Yaşlı, kıdemli, tecrübeli ve kurt anlamlarında kullanılmaktadır.

veteran
Emekli.
Emektar,
Eski asker, eski kurt,
Tecrübeli kimse,
Kıdemli, tecrübeli,
Kıdemli asker,
Emekli asker.
Gazi,
Belirli bir alanda çok tecrübeli kimse.
Emekli subay,
Eski muharip,