Ölüm …

Memat,
Mevt,
Vefat,
Ahiret yolculuğu,
Ebedi uyku,
Emrihak,
İrtihal,
Ölüm,
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedi uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat.
Ölme biçimi.
Mecaz anlamda,
Sona erme, yok olma, ortadan kalkma.