10. ve 11. yüzyıllarda, müslüman olmayan Türklerin İslam dinini benimsemiş olanlara verdikleri ad …

Çomak,
Çomak eri,
Uygurlarca, bütün müslüman olmayan halka, müslümanlara verilen ad.
İslamiyet dışında kalanların da Müslümanlara Çomak adını taktıklarını belirtmektedir.
Çomak eri, Müslüman bir adam, demektir.
X. ve XI. yüzyıllarda, müslüman olmayan Türklerin İslam dinini benimsemiş olanlara verdikleri ad.

Uygurlar arasına tüccarlık yapmaya gelen Müslüman tacirlerin kullandığı bir çeşit değneğin adı, sonra Müslümanlara lakap olarak takılmış. Müslüman anlamına gelen anlamda kullanılmış.

Günümüzde de Uygurlar değneğe, çomak derler. Hatta o ki Türkçemizde de değnek anlamında çomak kelimesi kullanılmaktadır.

Müslüman olduktan sonra Karahanlılar ile Uygurlar arasında din ayrılığı yüzünden derin bir düşmanlık baş göstermiş. Karahanlı Türkleri de Uygurlar için Tat sözünü kullanıyordu, Uygurlar da Karahanlı Türklerine ve bütün Müslümanlara Çomak veya Çomak Eri adını vermekte idi.
Uygurların ve Müslüman olmayan diğer halkların neden Müslümanlara çomak adını verdiği bilinmiyor.

Osmanlıca, yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık …

Garabet,
Gariplik.
Tuhaflık,
Garabet (Arapça, غرابت ).
Gariplik.

Arapça garip ve yabancı olma sözcüğünden alıntıdır.
Eskiden kullanılan yadırganacak yönü olma, gariplik tuhaflık anlamında bir sözcük.
Eski dilde yadırganacak, tuhaf, yabancılık.
Yabansılık.
Yabancılık.
Yabancı olma, tuhaf olma,

 

Yadırganacak yönü olmak.
Hayret uyandıracak.
Alışılmamışlık,
Kelime garb batma, uzaklaşma, ayrılma, (güneş) batma sözcüğü ile eş kökenlidir.

Aydın görünmek, bilgiçlik taslamak, kendini farklı ve belli bir zümreye ait göstermek, taklit gibi gereksinimlerden garabet doğar.
Nefret ve tiksinti uyandıran müstehcen ve galiz kelimeler kullanmak da bir tür garabettir.

Garabet kelimesinin diğer anlamları;
Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılmasına da edebiyatta garabet denir. Kullanımdan düşmüş veya yaygınlığı olmayan kelimelerin söz veya yazıda kullanılması.

Dargınlık, düşmanlık.
İftira.
Acizlik, beceriksizlik.
Gizli olmak.

Iraklık.

Düşmanlık …

Adavet, (Arapça).
Düşmanlık, (İng. hostility).

Husumet, düşmanlık.
Kin. buğz.
Garaz.
Antagonizm,

Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.
Adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi, mana olarak hakikisinde olarak beraber cem olmazlar. Eğer muhabbet, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalbde hakiki bulunsa, o vakit adavet mecazi olur; acımak suretine inkılab eder.
Canlının, engellenme karşısında başka birine karşı kırıcı ya da yok edici duygular beslemesi durumu.

Husumet;
Husumet,

Osmanlıca, yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık …

Garabet,
Gariplik.
Tuhaflık,
Garâbet (Arapça, غرابت ).
Gariplik.

Arapça garip ve yabancı olma sözcüğünden alıntıdır.
Eskiden kullanılan yadırganacak yönü olma, gariplik tuhaflık anlamında bir sözcük.
Eski dilde yadırganacak, tuhaf, yabancılık.
Yabansılık.
Yabancılık.
Yabancı olma, tuhaf olma,
Yadırganacak yönü olmak.
Hayret uyandıracak.
Alışılmamışlık,
Kelime garb batma, uzaklaşma, ayrılma, (güneş) batma sözcüğü ile eş kökenlidir.

Aydın görünmek, bilgiçlik taslamak, kendini farklı ve belli bir zümreye ait göstermek, taklit gibi gereksinimlerden garabet doğar.
Nefret ve tiksinti uyandıran müstehcen ve galiz kelimeler kullanmak da bir tür garabettir.

Garabet kelimesinin diğer anlamları;
Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılmasına da edebiyatta garabet denir. Kullanımdan düşmüş veya yaygınlığı olmayan kelimelerin söz veya yazıda kullanılması.
Dargınlık, düşmanlık.
İftira.
Acizlik, beceriksizlik.
Gizli olmak.
Iraklık.

Korsika’ da yaygın olan kan davasına verilen ad…

Vendetta, (İtalyanca).
Kan intikam,
Kan davası.
Kin gütme.
İntikam arzusu.
İntikam.
Töre,
Rekabet.

Bir kan davasıdır.

Öldürülen bir kişinin ailesi öldüren kişinin, katilin ya da katilin ailesinden intikam ister. Böylece kin ve nefretle uzun bir acı ve kavga sürdürür. Ölen kişinin kanına karşılık kan almak ve bu davanın peşinde koşmak. Türkiye’de de bundan farklı bir töre, adet yok. Yani ismi töre olarak geçiyor. Korsika’ da ise Vendetta olarak geçmektedir.
Ölü bir insanın en yakın akrabaları tarafından katil veya onun yakın akrabalarından kan, intikam almanın Korsika’ daki biçimidir. Bu bir tür misilleme, intikam gerektiren ve uzun bir düşmanlık sürdüren bir kan davası içinde gelişir. Eğer bir cinayet ya da başka bir suç karşılıksız veya intikamını almaz ve başarısız olursa, herkes veya çevresi tarafından kendisi ve ailesi için utanç ve onursuzluk getirir.

Akdeniz ülkelerinde bulunan birçok topluluk, bir ölü adamın ailesi tarafından büyük toplumlarda mahkemelerde yargılanarak cezalandırılması yerine intikam almak yoluyla cezalandırmak daha makbul olup bir nevi görev olarak görülür. Korsika, Sicilya ve Güney İtalya’da hala birçok yerde özel hayatın bir kuralı olarak yürütülmektedir. Ülkemizin belirli bölgelerinde de halen uygulanmaktadır.

Korsika (Frn. Corse).

Akdeniz’de Fransa’ya bağlı bir adadır. İtalya’ nın batısında ve İtalya’ ya daha yakındır. Fransa’ nın güneydoğusunda, Sardinya adasının kuzeyindedir. Sinto Dağı (2.706 m.) adanın en yüksek noktasıdır. Korsika ve Sardinya adası arasında Bonifacio Boğazı vardır. Tipik akdeniz iklimi hüküm sürer. Tipik Akdeniz bitki örtüsüne sahiptir. Ünlü Fransız imparator Napolyon Bonapart, Korsika’nın Başkenti Ajaccio kentinde 1769 yılında doğmuştur. Bu gün Napolyon’un ailesi ve atalarına ait ev adada bir müze olarak kullanılmaktadır.

Rivayet odur ki büyük kaşif Kristof Kolomb adanın kuzeyinde bulunan Calvi kentinde doğduğu söylenir. Diğer önemli şehirleri, Bastia, Corte, Bonifacio, Aleria’dır.