Erdem…

Fazilet,
Arapça, fazilet, (ﻓﻀﻴﻠﺖ).
Dürüstlük, iffet, namus, merhamet, alçak gönüllülük, yiğitlik, sadakat, adalet, kerem ve ihsan gibi ahlaki meziyetlerin hepsine birden verilen isim, erdem.
Erdem.
Yiğitlik,
Alçak gönüllülük,
Kıymet, değer ve üstünlük, meziyet.
Değer, üstünlük.
Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece.
İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf, iyi huy, erdem.
Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece.
Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.
İyi ahlaklılık.
Üstün nitelik, meziyet.

Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu…

İsmet,
Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu.
Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu, sililik.
Eski dilde ismet, dürüstlük, temizlik demek.
Günahsızlık, masumluk.
Günahlardan kaçınmak melekesine sahib olmak.
Suçsuzluk.
Arapça ismet, (ﻋﺼﻤﺖ)
Namuslu olma, ahlak kurallarına uyma, nefsi namusa dokunacak fuhuş vb. şeylerden uzak tutma, ırz temizliği, iffet.
Haramdan, kötülüklerden uzak olma, çekinme, dürüstlük.
Günahsızlık, temizlik