Dünya, alem…

Felek,
(Falak),
Arapça: felek
Dünya, alem.
Kainat.
Her gök seyyaresinin gezdiği alem.
Büyük ve dairevi olan şey.

Felek sözcüğünün yörelerimizde diğer anlamları:
Askeri mızıkada zilli bir müzik aracı.
Bir zilli alet.
Asuman,
Gök, gökyüzü, sema.
Baht,
Talih,
Şans,
Topaç.
Felenk.
Teker,
Yuvarlak kütük, kızak.
Kayığın kolayca yüzdürülmesi ya da karaya çekilmesi için üzerine donyağı sürülen ortası kertikli ağaçlar.

İçyağı …

Çöz,
Şağra,
Şahım,
Zühm,
İçyağı.
Böbrek yağı,
İnek, koyun, keçi, sığır ve benzeri gibi memeli hayvanların vücudunda, daha çok belde ve bağırsakların dış kısmında ve böbrek çevresinde bulunan işlenmemiş hayvan yağına denir.

Karın boşluğundaki sindirim organları üzerinde bulunan ve onların üzerinden sıyrılarak veya kesilerek alınan yağ iç yağıdır.

İçyağın işlenmiş haline donyağı denir.
Bumbar yağına da çöz denir.
Koyun kuyruğunda bulunan içyağına ise kuyruk yağı denir.
Bumbarın yağı da iç yağ olarak bilinir.
İçyağı, 45°-50°C sıcaklıkta erir ve 37°-40°C sıcaklıkta ise donar.
Kasaplık hayvanlardan çıkarılan yağlar; Dumanlanmış veya eritilmiş yağlar, kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı, iç yağı ve don yağı.

İçyağı …

Çöz,
Şağra,
Şahım,
Zühm,
İçyağı.
Böbrek yağı,

İnek, koyun, keçi, sığır ve benzeri gibi memeli hayvanların vücudunda, daha çok belde ve bağırsakların dış kısmında ve böbrek çevresinde bulunan işlenmemiş hayvan yağına denir. Karın boşluğundaki sindirim organları üzerinde bulunan ve onların üzerinden sıyrılarak veya kesilerek alınan yağ iç yağıdır. İçyağın işlenmiş haline donyağı denir. Bumbar yağına da çöz denir. Koyun kuyruğunda bulunan içyağına ise kuyruk yağı denir. Bumbarın yağı da iç yağ olarak bilinir. İçyağı, 45°-50°C sıcaklıkta erir ve 37°-40°C sıcaklıkta ise donar.

Kasaplık hayvanlardan çıkarılan yağlar; Dumanlanmış veya eritilmiş yağlar, kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı, iç yağı ve don yağı.