Rachel Vincent’ın bir kitabı…

Lider,
Rachel Vincent.
Jace, Marc ve ben acımasız Konsey tarafından haneye tecavüz, adam kaçırma, cinayet ve ihanetle suçlanıyoruz. Artık ağabeyimin intikamını alıp Konsey’ in içine sızan kötülüğü söküp atma vakti geldi. Fakat bedeli ne olursa olsun Gurur sürümü korumaya söz verdim. Sırtımda hedef tahtası, yanımda Marc’ la her şeyi sonsuza kadar değiştirebilecek o son yüzleşmeye doğru ilerliyorum. Hazır olup olmadığımı bilmeden. Sonuçta hayat, hazır olmanızı beklemez.

1978 yılında ABD’ de doğdu. Amerikalı yazar Rachel Vincent iki çocuğu, iki kedisi ve kocasıyla birlikte Oklahoma’ da yaşıyor. Rachel, göründüğünden daha yaşlı ve hissettiğinden daha genç
olduğunu söylüyor.

Kitapları:
Lider,
Serseri,
Kaçak,
Gurur,
Tuzak,
Dönüşüm,
Ruh Hırsızı, Ruh Kapanı, Ruh Çıkmazı, Ruh Çığlığı,
Wild Card
Blind Tiger.

Taşkömürü …

Huy,
Taş kömürü.
İngilizce: bituminous coal,
Fransızca: charbon de terre,
Almanca: Steinkohle.
Maden kömürü.
Antrasit,

 

Jeolojik zamanlar içinde dönüşüme uğrayıp büyük bir kalori gücü kazanan, bitki fosillerinden oluşmuş tabii katı yakıt, maden kömürü.
Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. Karbonca ve uçucu özdeklerce zengin bir tür kömür. Taşkömürü torkugillerden oluşur.

Taşkömürü, Ülkemizde en çok Zonguldak ilinde bulunan bir doğal kaynaktır. Zonguldak, yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Zonguldak’ ta taşkömüründen başka, alüminyum (boksit), demir, manganez, barit, dolamit, kalker, kuvarsit, şiferton yatakları bulunmaktadır. Bunlardan manganez, kalker ve şiferton yatakları işletilmektedir.

Yayılma, genişleme …

imbisat

İmbisat,
Osmanlıca, İnbisat,
İng. expansion
Alm. ausdehnung
Fr.dilatation
Yayılma,
Genişleme,
Genleşme.
Açılma,
Isı ya da dönüşüm nedenleriyle, bir özdeğin oylumunda oluşan genişleme.
Isıtılan özdeklerde görülen oylumsal büyüme.
Sıcaklığın veya dış basıncın değişmesine bağlı olarak bir cismin boyutlarının büyümesi.
Açık yüzlü olma.
Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
Gönül açıklığı.
Kalb ferahlığı.
Sıcaklığın etkisiyle madeni cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması.

Yayılmak işi ise intişar’ dır.