Eski biçimine çevirme …

İrca,
Arapça, irca, ارجاع
Eski haline döndürme, çevirme,
Eski biçimine çevirme.
Eski biçimine sokma.
Çevirme,
İrca, irca sözcüğünün diğer anlamları;
Sonraya bırakmak.
Kuyuya kenar yapmak.
İndirme, döndürme.
Geri döndürme, bağlama.

İltica,
Arapça, iltica, التجا
Sığınma.
İltica, sığınma demektir.

İrtica,
İrtica, Gericilik.
İrtica, Arapça, ارتجاع .
Geriye dönüş.
Gericilik.

İrticakar, gerici, Arapça, ارتجاعکار
Rücu kelimesinden türemiştir.
Fransızca, réaction ya da gericilik.

Türkçe önceki yere dönüş, önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler.

Tövbe…

Dönü,
Tevbe,
Tövbe,
Dönü,
Tevbe, Tövbe,

Taib, Arapça [ تائب ] tövbekar, tövbe eden.
Tevbe, Arapça, [ توبه ] tövbe.

Arapça’da tevbe, tevb, metab kelimelerinden türetilmiştir. Geri dönmek, rücu etmek, dönüş yapmak anlamındadır. Tövbe dönüş demektir.

İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme.
Arapça, tevbe, (ﺗﻮﺑﻪ) İşlediği bir hatadan, suç veya günahtan pişmanlık duyup bir daha yapmamaya karar verme. Bu kararı ifade eden söz.

Şiken, Farsça. şiken, kıran, şikest ise kırılmış anlamındadır.

Tövbesini bozan.

Başkalarının tövbesini bozmalarına sebep olan, tövbe bozduran.
Yaptığı fenalığa pişman olmak.
Allah’dan afv dilemek. Bir daha işlememeye azmetmek.
Estağfirullah deyip, pişmanlık duymak.

Tövbe tövbe; Estağfurullah.