Erimekte bulunan buzun sıcaklığı ile kaynar suyun sıcaklığı arası sıcaklık ölçer …

Reomür,°R
(°Re, °Ré)


Reomür ölçeği,
Reomür termometresi.

Erimekte bulunan buzun sıcaklığı ile kaynar suyun sıcaklığı arası sıcaklık ölçer Suyun donma ve kaynama noktalarını 0 ve 80 derece kabul eden bir sıcaklık ölçüm aracıdır.

René Antoine Ferchault de Réaumur tarafından 1730 yılında yapılan çalışmalardan dolayı Reomür adı verilmiştir. Bu sıcaklık ölçer seyreltilmiş alkol içerir. Suyun donma noktasını 0 °C kabul eder. 1772 yılında Jean-André Deluc termometrelerde kullanılan farklı malzemeler ile ilgili bir araştırma yapmıştır ve cıvalı termometrelerin en iyi sonucu verdiğini belirtmiştir.

Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. XVIII. yüzyıl sonlarında neredeyse termometrelerin tamamı cıvalıdır. Maddelerin boyutlarında meydana gelen değişim, sıcaklıktaki değişim olarak kabul edilebilir. Termometreler bu esasa göre düzenlenmişlerdir. Termometrelerde 76 cm-Hg basıncında sabit iki sıcaklık değeri seçilir. Birisi suyun donma sıcaklığı diğeri ise suyun kaynama sıcaklığıdır. Sıcaklık-Temperature, T ile sembolize edilir.

Celcius (Santigrad °C) termometrelerinde, suyun donma sıcaklığı 0 °C , kaynama sıcaklığı 100 °C alınarak, 100 eşit bölme yapılmıştır. Kelvin suyun donma sıcaklığını 273 °K, kaynama sıcaklığını ise 373 °K alarak 100 eşit bölme yapmıştır.

Mermer yapıştırıcısı …

Akemi,
Mermer yapıştırıcısı,
İki elemanlı mermer yapıştırıcısı.

Mermer yapıştırmada kullanılan yapıştırıcıların en yaygınıdır.
Çabuk donması kullananlar için avantaj sağladığı için tercik edilmektedir. Piyasada krem olarak genellikle 1 kg kutularda satılmaktadır. Akemi sertleştiricisiyle kullanılır. Sertleştirici akemi ile birlikte ayrı kutuda bulunur.

Akemi piyasada üç çeşit olarak bulunur:
Normal (krem) akemi,
Beyaz akemi,
Şeffaf akemi.

Mermerin ve granitin doğal güzelliği, oldukça sert bir malzemeler olmasına rağmen kırıklar ve çatlaklar nedeniyle çok kolay bozulabilir. Bu tür sorunlar Akemi ile çözülür.

Sibirya, Alaska ve Antarktika gibi bölgelerde kara yüzeyini kaplayan sürekli donmuş haldeki toprak …

permofrost_ch4-co2
Permafrost,
Toprağın altındaki buz.
Kutuplarda, kuzey ve güneyde yüksek enlemlerde görülen buzu çözülmeyen, sürekli donmuş toprak.
Sibirya, Alaska ve Antarktika gibi bölgelerde kara yüzeyini kaplayan sürekli donmuş haldeki toprak. Kutba yakın bölgelerde görülen toprağın altındaki buz.
Arktik bölgelerdeki devamlı don altında kalan toprak altı tabaka.
Bu tür zeminlerde inşaat yapmak doğru değildir. Bu zeminlerde yapılacak herhangi bir yapı, ısının iletimi yoluyla zeminin çözünmesine neden olacaktır. Bu durum yapının güvenliğini etkiler.

Permafrost tabakası içerisinde karbon barındırır. Permafrost içerisinde bulunan karbon atmosferde bulunan karbon miktarından iki kat daha fazladır. Bu nedenle permafrost, ısı dengesi için çok önem taşır. Kuzey yarım kürenin %20-25′lik bölümü permafrost tabakası ile kaplıdır. Küresel ısınma sonucu permafrost tabakasının erimesiyle karbon ortaya çıkacaktır. Bu karbonlar oksitlenerek karbondioksit haline gelir ki tehlike buradadır. Ayrıca başka bir özelliği ise permafrost üzerinde ağaç yetişebilir. Yetişen bu ağaç altındaki buzdan suyunu temin eder. Yaprakları güneş ışınlarını keser. Permafostun erimesini engeller. İçerisinde donmuş olarak genleri barındırır ki biyolojik çeşitlik için bu bir gerekliliktir.

Donma olayına neden olan bileşiklerden arındırılmış yağlar için kullanılan sözcük …

ayçiçeği-620x465
Vinterize,
Vinterize etmek,
Donma olayına neden olan bileşiklerden arındırılmış yağlar için kullanılan sözcüktür.
Vinterizasyon işleminden geçirmek.
Yağın donma sıcaklığını düşürme işlemi.

Vinterizasyon işlemi; Kademeli olarak soğutulan ve düşük sıcaklıklarda yavaşça karıştırılıp bekletilerek elde edilen donmuş asitlerin süzülerek yağdan uzaklaştırılmasıdır.

Vinterize işlemi esnasında yağın içine bazı katkı maddeleri eklenir ya da yağdan bazı maddeler çıkarılır.

Yağ üretiminde rafinasyonda; degumming-fosfolipidlerin giderilmesi, nötralizasyon-asitlik giderme, dewaksing-mumsu maddelerin uzaklaştırılması, ağartma-renk açma ve koku giderme-deodorizasyon işlemleri uygulanır. Yağlar içerisinde yağı matlaştıran, bulanıklaştıran, düşük sıcaklıklarda çöken bileşenler vardır. Bunlar vakslar-uzun zincirli yağ alkolleri, doymuş gliseridler ve stearinlerdir. Vinterizasyon işleminde kademeli olarak yağlar soğutulurak düşük sıcaklıklarda yavaşca karıştırılır. Böylece oluşan kristaller süzülerek ortamdan uzaklaştırılır. Kristalleşmeyi başlatmak ve süzme işlemini rahatça yapabilmek için perlit kullanılır. Bu cins operasyonlarda perlite vinterize toprağı denir. İşte bu işleme vinterizasyon, kışlandırma adı verilir. Bu tür elde edilen ürünlere de vinterize edilmiş anlamında vinterize ve rafine deyimi kullanılır. Böylece yağa matlık, bulanıklık veren bileşenler uzaklaştırılmış olur.

Genelde sıvı ve katı yağlar çeşitli trigliseritlerden oluşan bir karışımdır. Soğukta sıvı bir yağ içerisinde bulunan trigliseritler bulanıklığa neden olur. Kristalize olarak çökerler. Sıvı yağın içerisinde bulunan katı yağ kristalleri yağın muhafaza edilebileceği sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklarda, bir ön soğutma işlemi ile uzaklaştırılır. Bu işleme vinterizasyon ya da stearinsizleştirme ya da kışlandırma denir.