Dalkavuk …

Yalpak,
Dalkavuk,
Halk ağzında Dalkavuk.
Yarar sağlamak için kendisinden üstün ve varlıklı olanlara aşırı saygı göstererek gözlerine girmeye çalışan kimse, yaltakçı, yağcı, mutabasbıs.
Yalaka,
Yaltakçı, yağcı, mutabasbıs.
Dalkavuk, yüze gülücü, yalancı.
Gılıgılı,
Kaburgasız,
Yalacan, Yalagoz, Yalah, Yalaka, Yalamakçı,
Yardak, Yalavış, Yalavıç, Yamışga, Yılışık, Yoraça.

Yalpak kelimesinin başka anlamları;
Halk ağzında Sarp yer, uçurum.
Kayan yamaç.
Eğimli yer.
Çukur yer.
Dönek.
Murdar kıyafetli.
Başörtüsü.
Eğri ağaç.
Yassı, düz ve kaygan.
Sokulgan, cana yakın.
Şaşkın, beceriksiz.
Üst yanı ince, altı kalın olduğundan, gömüldüğü yerden çıkmayan taş.
Güleryüzlü, şen, sevimli (Samsun, Muğla, Tekirdağ ve Edirne yöresi)

Eski dilde eyyam …

Günler,
Vakit, zaman.
Eyyam,
Arapça eyyam, (ﺍﻳّﺎﻡ).
Arapça gün anlamındaki yevm, sözcüğünün çoğulu günler anlamında eyyam olarak türetilmiş.
Günler,
Devirler.
Zaman, devir.
Güç, iktidar, nüfuz.
Uygun ve elverişli zaman
Zonguldak yöresinde eyyam sözcüğü Yumuşak, iyi anlamındadır.

Eyyamcı;
Gününü gün etmekten başka bir şey düşünmeyen kimse.
Günün gerektirdiği gibi hareket eden, günün şartlarına hemen uyan, dalkavuk, dönek.